Uutinen

Tulevaisuuspäivää vietetään kouluissa 1.3.

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus
Tulevaisuuspäivä on valtakunnallinen teemapäivä, joka tuo tulevaisuuden kaikkien ulottuville tässä ja nyt. Tavoitteena on tehdä tulevaisuus näkyväksi, vahvistaa suomalaisten tulevaisuustietoisuutta ja uskoa tulevaisuuteen.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä

Miksi?

Tulevaisuus otetaan usein itsestäänselvyytenä ja pidemmän tähtäimen tulevaisuuspohdinnat hautautuvat usein kiireellisempien, tässä hetkessä päälle kaatuvien asioiden alle. Meillä on harvoin aikaa tai tilaa pysähtyä miettimään millaiset käsitykset tulevaisuudesta ohjaavat toimintaamme. Tulevaisuuspäivän ytimessä on ajatus tulevaisuuden aktiivisesta tekemisestä; tulevaisuus ei tule annettuna eikä sitä ole ennalta määrätty, vaan voimme vaikuttaa sen muotoutumiseen omilla teoillamme. Kiireenkin keskellä olisi hyvä pysähtyä pohtimaan, minkälaista tulevaisuutta me teemme ja toivomme?

Miten?

Kaikki voivat ottaa osaa Tulevaisuuspäivän viettoon järjestämällä itse tapahtuman tai tilaisuuden tai osallistumalla niihin. Oman Tulevaisuuspäivän järjestämisen tueksi tarjoamme sivuilla tammikuussa 2019 julkaistavat valmiit, helppokäyttöiset menetelmä- ja materiaalipaketit, jotka ovat kohdennettu erityisesti:

  1. kouluille ja nuorille
  2. kunnille ja kuntalaisille
  3. yrityksille ja työpaikoille.

Kohdennetuista materiaaleista huolimatta kaikki ovat tervetulleita viettämään Tulevaisuuspäivää!

Missä?

Tulevaisuuspäivä ei ole yksi tilaisuus tai tapahtuma, vaan monistuva konsepti eli 1.3.2019 vietetään lukuisia, rinnakkaisia tulevaisuuspäiviä ympäri Suomea. Kuka tahansa voi järjestää omanlaisensa Tulevaisuuspäivän – suuren tai pienen, virallisen tai epävirallisen. Päivää voi myös viettää vapaasti itse keksimällään tavalla.

Milloin?

1.3.2019 on kansainvälinen Tulevaisuuspäivä. Tulevaisuuspäivää voi kuitenkin viettää milloin vaan omiin aikatauluihin sopii.

Ketkä?

Tulevaisuuspäivää ovat tekemässä Tulevaisuuskoulu ry, Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Futures Specialists Helsinki yhteistyössä KuntaliitonOpetushallituksenSitranTaloudellisen tiedotustoimisto TAT:n ja monien muiden kumppaneiden kanssa.

Lisätietoja: info@tulevaisuuskoulu.fi

Tulevaisuuspäivän verkkosivut