Uutinen

Turvallisuustaidot kaikkien kasiluokkalaisten haltuun - ilmoita koulusi NouHätä!-kampanjaan

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Opettajat ja kasvattajat Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus
Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kouluyhteisössä kuuluu kaikille. Turvallisuus on myös peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa. NouHätä!-kampanja tuo turvallisuustaidot kouluun, usein jopa kouluttajan kera. Kampanjan tavoitteena on opettaa turvallisuuden perusasiat kaikille kahdeksasluokkalaisille. Ilmoittautuminen kampanjaan on alkanut. Tervetuloa mukaan!
Kuvituskuva, opiskelijat tekevät ryhmätöitä

Kouluyhteisön yksi tehtävä opetussuunnitelman perusteiden mukaan on ohjata oppilaita ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. NouHätä!-kampanja on mukana kannustamassa huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja.

On siis hyvä hetki varata aikaa koulunne kahdeksasluokkalaisten turvallisuuskasvatukseen. Asia on tärkeä, jotta nuoret osaavat ennakoida vaaratilanteita ja toimia niissä tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi turvallinen toimintakulttuuri tukee opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää oppilaan pystyvyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Opetushallituksen, sisäministeriön, Pelastusopiston, pelastuslaitosten ja pelastusliittojen yhteinen, valtakunnallinen pelastustaitokampanja NouHätä! kahdeksasluokkalaisille on käynnistynyt. Kampanjaan voi ilmoittautua tammikuun 2020 loppuun asti, mutta monissa tapauksissa turvallisuuskouluttajat antavat opetusta jo syyslukukaudella.

Tänä vuonna kampanjan tavoitteena on kouluttaa kaikki Suomen kahdeksasluokkaiset ja lisätä nuorten valmiuksia ennakoida ja estää palo-, pelastus- ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä vaaratilanteita sekä antaa taitoja toimia oikein vaara- ja tulipalotilanteissa. NouHätä!-kampanjan avulla koulu voi tehdä opetusyhteistyötä paikallisen pelastuslaitoksen kanssa. NouHätä!-yhteyshenkilöiden yhteystiedot ovat kampanjan internetsivuilla.

Turvallisuuden perustiedot voi opettaa myös koulun omin voimin NouHädän internetsivuilla olevien ilmaisten opetusmateriaalien avulla.

Muistakaa ilmoittautua mukaan kampanjaan silloinkin, kun käytätte kampanjan materiaaleja omatoimisesti.

Koulut voivat ilmoittautua kampanjaan sen nettisivulla, osoitteessa www.nouhata.fi
31.1.2020 asti.

Toivottavasti teidänkin koulunne on mukana NouHätä! -kampanjassa! Kyse on tärkeistä kouluopetukseen kuuluvista asioista, terveydestä ja turvallisuudesta.