Uutinen

Tutustu taiteen perusopetuksen järjestämisen keskeisiin linjauksiin

Koulutus ja tutkinnot Taiteen perusopetus
Opetushallitus on koonnut taiteen perusopetuksen järjestämistä koskevat keskeiset linjaukset yhteen ja päivittänyt niitä koskevan tiedotteen. Tiedotteen tarkoitus on tukea kuntia ja oppilaitoksia taiteen perusopetuksen järjestämisessä. Linjauksiin perehtymällä koulutusta tarjoavat toimijat voivat löytää ratkaisuja järjestämiskysymyksiin sekä toiminnan kehittämiseen.
Balettitanssija tanssii

Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa ja osa yleissivistävää koulutusta. Taiteenaloja on yhteensä yhdeksän: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide. 

Opetusta voivat järjestää kunnat sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämisluvan saaneet tahot. Kunnat saavat järjestää opetusta omalla päätöksellään ylläpitämissään oppilaitoksissa. Ne voivat myös hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä.

Koulutusta ohjaavat lait, asetukset ja opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus on antanut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 2017, ja ne otettiin käyttöön elokuussa 2018. Sitä ennen opintonsa aloittaneet voivat opiskella vanhojen perusteiden mukaan heinäkuun 2021 loppuun. 

Koulutuksen järjestäjät ovat laatineet omat opetussuunnitelmansa valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Perusteet edellyttävät, että koulutuksen järjestäjät kuvaavat opinnot opintokokonaisuuksittain. Paikallisissa opetussuunnitelmissa kuvataan opintokokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet. 

Opintoja voi suorittaa joko laajassa tai yleisessä oppimäärässä. Oppilas valitsee itse, opiskeleeko hän laajan vai yleisen oppimäärän mukaisesti.

Oppimäärää voidaan yksilöllistää oppilaan erityisten tarpeiden mukaan, jolloin oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan. Tällöin oppilaalle laaditaan esimerkiksi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Koulutuksen järjestäjä päättää oppilaaksi ottamisesta, ja sen on sovellettava hakijoihin yhdenvertaisia perusteita. Opetusta ei esimerkiksi voi evätä iän perusteella.

Koulutuksen järjestäjän on mahdollistettava oppilaan työskentelyn monipuolinen arviointi. Laajassa oppimäärässä oppilaalle annetaan todistukseen sanallinen arviointi opitusta.

Laatimamme kooste opetuksen järjestämisestä palvelee nykyisiä koulutuksen järjestäjiä sekä tahoja, jotka suunnittelevat opetustoiminnan aloittamista. 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle, ja siinä vahvistetaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja.

Lisätietoja
Petri Lehikoinen
opetusneuvos, Lukiokoulutus ja taiteen perusopetuksen -yksikön päällikkö 

Eija Kauppinen
opetusneuvos

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi
 

Liitteet