Uutinen

Ulkomaanjaksolle lähtevien korkeakouluopiskelijoiden määrä laskee

Ajankohtaista Korkeakoulutus Kansainvälistyminen
Erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijat lähtevät aiempaa harvemmin ulkomaille osana opintojaan, mutta sama muutos näkyy myös yliopisto-opiskelijoilla.

Vuonna 2018 vajaat 8 900 korkeakouluopiskelijaa lähti ulkomaille vaihto-opiskeluun tai kansainväliselle harjoittelujaksolle osana opintojaan. Tämä on 1 500 ulkomaanjaksoa ja 15 prosenttia vähemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

Ulkomaanjaksolle lähtee nyt yliopistoissa 22 % ja ammattikorkeakouluissa 12 % opiskelijoista, kun lähtevien määrä suhteutetaan uusien opiskelijoiden määrään. Lyhytkestoisten alle 3 kuukauden mittaisten ulkomaanjaksojen määrä on hieman kasvanut, mutta kasvu ei kata laskua pitkäkestoisissa jaksoissa.

Ulkomaille lähtevien määrä laskenut kautta linjan

Ulkomaanjaksolle lähtevien määrä on laskenut lähes kaikissa korkeakouluissa ja lähes kaikilla koulutusaloilla. Korkeakoulujen ja alojen välillä on kuitenkin suuria eroja. Aktiivisimmin ulkomaille lähtevät kaupan, hallinnon ja oikeustieteen opiskelijat, yliopistoissa myös yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen opiskelijat, ammattikorkeakouluissa palvelualojen opiskelijat.

Lähes kaikkiin maihin ja maanosiin lähdetään ulkomaanjaksolle entistä harvemmin. Eniten suomalaisopiskelijoita menee Euroopan maihin, jonne suuntaa 69 % kaikista ulkomaanjaksolle lähtevistä.

Eurooppaan lähtevien määrä on vähentynyt viidenneksellä kahdessa vuodessa. Yleisimmät kohdemaat ovat Saksa, Espanja, Alankomaat, Britannia ja Ranska, joihin kaikkiin suomalaisopiskelijat tekevät aikaisempaa vähemmän ulkomaanjaksoja.  Suurimmat prosentuaaliset pudotukset löytyvät Malesiaan (-53%), Viroon (-51%) ja Venäjälle (-41%) lähtevien määristä.

Laskun taustalla on monia eri tekijöitä

Ulkomaanjaksoille lähdetään aiempaa harvemmin useasta syystä.

- Korkeakoulujen tiukka taloustilanne, leikkaukset henkilöstön määrässä ja muut tehtävät ovat voineet viedä huomiota pois ulkomaanjaksojen järjestämisestä. Opiskelijoilla on paine valmistua nopeasti ja huoli toimeentulosta. Tutkinto-ohjelmat ovat myös niin täysiä, etteivät ulkomaanjaksot mahdu mukaan pitkittämättä opintoja, vastaava asiantuntija Irma Garam Opetushallituksesta kommentoi.

Suomeen tulee enemmän vaihto-opiskelijoita kuin täältä lähtee

Vuonna 2018 Suomeen tuli vastaavalle ulkomaanjaksolle yli 10 000 ulkomaista vaihto-opiskelijaa eli Suomeen tulee enemmän opiskelijoita kuin täältä lähtee. Suomeen tulevien vaihto-opiskelijoiden määrä ei ole vähentynyt viime vuosina. Saapuvista 78 % tulee jostakin Euroopan maasta. Eniten vaihto-opiskelijoita tulee Saksasta, Ranskasta, Espanjasta ja Alankomaista.

Tiedot perustuvat Vipunen-tilastopalvelun tilastoihin korkeakouluopiskelijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta ja ne käsittävät vähintään kolmen kuukauden mittaiset ulkomaanjaksot. Tiedot kerätään korkeakouluista vuosittain.