Tiedote

Uudet opetussuunnitelman perusteet valmiina alaluokilla alkavaa kieltenopetusta varten

Ajankohtaista Perusopetus Opetussuunnitelma
Opetushallitus on saanut valmiiksi uudet opetussuunnitelman perusteet, jotka koskevat kaikille oppilaille yhteisen A1-kielen opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1–2. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2020 ja liittyvät siihen, että ensi vuodesta alkaen kielten opiskelu aloitetaan viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Perusopetuksen järjestäjät päivittävät omat paikalliset opetussuunnitelmansa uusien perusteiden mukaisiksi 31.12.2019 mennessä ja ottavat suunnitelmat käyttöön tammikuussa 2020.
Kuvituskuva, tyttö kirjoittaa liitutaululle

Uudistaminen tarkoittaa sitä, että Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 on päivitetty kielten opetuksen osalta vastaamaan vuoden 2020 alusta voimaan tulevia perusopetus- ja tuntijakoasetuksia. Niiden mukaan kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä, jolloin sitä opetetaan vähintään puolikkaan vuosiviikkotunnin verran eli 19 oppituntia. Kaikkiaan A1-kieltä opiskellaan luokkien 1–2 aikana kaksi vuosiviikkotuntia eli 76 oppituntia.

Aikaisemmin A1-kielen opiskelu on aloitettu viimeistään 3. luokalla. Opetushallituksen tilastojen mukaan opiskelun aloittaminen jo alemmilla luokilla on kuitenkin viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi vuonna 2017 kaikista 2. luokan oppilaista 38 % opiskeli A1-kieltä, joka useimmissa kouluissa on englanti. Ruotsinkielisissä kouluissa yleisin A1-kieli on toinen kotimainen kieli suomi.

Uusissa perusteissa on kuvattu, mitä eka- ja tokaluokkalaisten kielten tunneilla tehdään

Päivitetyt perusteet sisältävät kuvaukset luokilla 1–2 annettavan A1-kielen opetuksen tehtävästä, opetuksen tavoitteista ja niistä johdetuista oppimisen tavoitteista sekä tavoitteisiin liittyvistä sisällöistä. Lisäksi kuvataan esimerkiksi, kuinka opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan.

Luokkien 3–6 opetussuunnitelman perusteisiin ei tehty muutoksia. Opetuksen järjestäjä tekee paikalliseen opetussuunnitelmaan näiden luokkien kielen opetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin tarvittavat muutokset. Kunnat ja koulut tarkentavat tarpeen mukaan myös sitä, mitä paikalliseen opetussuunnitelmaan on jo mahdollisesti kirjattu A1-kielen opetuksesta luokilla 1–2.

– Opetussuunnitelman perusteissa on ensimmäistä kertaa määritelty, mitä eka- ja tokaluokkalaisten tulee oppia kielten tunneilla ja millaisia sisältöjä tunneilla käsitellään. On hienoa, että kaikki lapset pääsevät nyt aloittamaan kieltenopiskelun jo ensimmäisellä luokalla asuinpaikasta ja taustasta riippumatta, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Uudistusta tehtiin yhdessä sidosryhmien, koulujen ja perheiden kanssa

Uusia opetussuunnitelman perusteita laatinut työryhmä koostui opettajista, kieltenopetuksen asiantuntijoista ja tutkijoista. Muutostyössä on kuultu sidosryhmiä, yliopistoja, opettajia sekä huoltajia ja lapsia. Perusteluonnos oli lausuntokierroksella ja avoimessa verkkokommentoinnissa maaliskuussa 2019, ja luonnosta muutettiin palautteen perusteella.

Opetusneuvos Annamari Kajasto Opetushallituksesta näkee 1–2 luokkien kielten opetuksen erityiseksi tehtäväksi sen, että se herättää lapsissa myönteistä asennetta kielten oppimiseen.

– Opetuksen tavoitteena on lisätä lasten luottamusta omiin kykyihin oppia kieliä ja että he rohkaistuvat käyttämään kieltä ensimmäisestä oppitunnista alkaen. Opetuksessa käsitellään aihepiirejä, jotka valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä itseään kiinnostavista asioista. Aiheet kytkeytyvät niin arjen tilanteisiin kuin lasten lennokkaaseen mielikuvitukseen.

Toimeenpanoa tuetaan rahoituksella ja koulutuksella

Opetushallitus on myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtionavustuksina A1-kielen opetusta luokilla 1–2 koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen ja kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen. Täydennyskoulutusohjelman starttitapaaminen järjestetään Helsingissä 15.5. Starttitapaamiseen on kutsuttu niiden kuntien edustajia, jotka ovat saaneet valtionavustusta vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta koskevan täydennyskoulutuksen järjestämiseen ja kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen. Aamun puheenvuorot striimataan ja niitä voi seurata verkossa YouTubessa.

Uusien opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa kunnissa ja kouluissa tuetaan syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana myös alueellisilla koulutuksilla, joista tiedotetaan myöhemmin Opetushallituksen verkkosivuilla.

Lisäksi Opetushallitus järjestää jo lähiviikkoina skype-neuvontaa ja -ohjausta niille kunnille ja kouluille, joissa laaditaan luokkien 1–2 A1-kielen paikallista opetussuunnitelmaa kevään ja kesän 2019 kuluessa. Skype-neuvontaa tarjotaan suomeksi maanantaina 20.5. kello 15.30–16.30 sekä ruotsiksi tiistaina 28.5. kello 15–16. Kysymyksiä voi toimittaa etukäteen osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/25CD41EB140169B2.

Uudistetut perusteet löytyvät Opetushallituksen verkkosivuilta ja ne päivitetään ePerusteet -palveluun syksyn 2019 aikana. Perusteet tulevat myyntiin Opetushallituksen verkkokauppaan toukokuun lopussa.

Lisätiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] oph.fi.

opetusneuvos Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
opetusneuvos Terhi Seinä, puh. 029 533 1263
opetusneuvos Paula Mattila, puh. 029 533 1144
opetusneuvos Yvonne Nummela, puh. 029 533 1523 (ruotsinkieliset koulut)
projektisuunnittelija Karoliina Inha, puh. 029 533 1566