Uutinen

Uudistukset ja lukeminen olivat esillä Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumissa

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Henkilöstökoulutus Koulutuksen kehittäminen Äidinkieli ja kirjallisuus
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ovat tavanneet uuden lukuvuoden kynnyksellä Opetushallituksen ja Äidinkielen opettajain liiton vuosittaisessa foorumissa vuodesta 1997. Elokuussa 2019 kaksipäiväisessä tapahtumassa käsiteltiin muun muassa lukiokoulutukseen liittyviä uudistuksia ja lukemista.
Paasitorni Helsingin Hakaniemessä

Foorumin teemana oli tänä vuonna Lukemalla parempi maailma. Opetushallituksen Pia Lumme esitteli puheenvuorossaan Lukuliikkeen toimintaa ja sen ilmentymiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Lumpeen mukaan olisi tärkeää puhua pikemminkin lukevasta ihmisestä kuin lukevasta koulusta.

– Pitäisi ymmärtää kokonaisvaltaisesti lukemisen merkitys yhteiskunnassamme, Lumme sanoi. Esimerkiksi kunnan palveluiden tulisi edistää ihmisten lukemista. 

– Lukutaito ehkäisee syrjäytymistä, ja se on avain sosiaalisiin ja kulttuurisiin tilanteisiin, Lumme muistutti.

Lukuliikkeen koordinaattori Lumme toi esiin esimerkkejä lukemiseen innostamisesta. Kouluissa tulisi käydä keskustelua lukuidentiteetistä, ja perheet ovat avainasemassa lukemaan kasvattamisessa. Koulujen syysloma on tänä syksynä julistettu lukulomaksi, jonka aikana perheitä kannustetaan lukemaan yhdessä. 

Opetussuunnitelman perusteet uudistuvat

Uusi lukiolaki tuli voimaan elokuun alussa, ja uudet lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 Lukiopäivillä. Muutokset velvoittavat koulutuksen järjestäjiä elokuusta 2021 alkaen.

Opetushallituksen Petri Lehikoinen esitteli foorumilaisille uudistukseen liittyviä muutoksia. 

– Lukion opetusta kehitetään niin, että se tukee entistä paremmin opiskelijoiden hyvinvointia, Lehikoinen kertoi. Hyvinvointia vahvistetaan muun muassa nykyistä kattavammalla ja pitkäkestoisemmalla ohjauksella. Opiskelijoilla on oikeus saada erityistä tukea osana lukio-opintoja.

Lehikoisen mukaan uudistuksella edistetään nykyistä laajempia opintojaksoja ja oppiainerajat ylittäviä opintoja. Jatkossa laaja-alaisen eli oppiainerajat ylittävän osaamisen edistäminen muodostaa keskeisen osan uusia perusteita. 

– Lukiosta halutaan tehdä mahdollisimman mielekäs paikka lukiolaisille ja koko henkilökunnalle, Lehikoinen totesi.

Opetusneuvos Minna Harmanen esitteli perusteuudistukseen sisältyviä muutoksia äidinkielen ja kirjallisuuden -oppiaineessa. – Vuorovaikutusosaamista on tehty näkyvämmäksi, vaikka sen määrää ei olekaan lisätty, Harmanen kertoi. Harmanen muistutti, että vuorovaikutus ei ole vain menetelmä vaan opiskelun kohde. Sen merkitystä osana opintoja tarkastellaan hyvinvointinäkökulmasta. Opiskelijoita halutaan jatkossa rohkaista entistä enemmän viestijöinä ja omien ajatusten esiin tuomisessa. 

Harmasen mukaan elämyksellinen lukeminen korostuu tulevaisuudessa. Opintojen aikana luetaan jatkossa vähintään kahdeksan kokonaisteosta, joista ainakin yksi on tietokirja. 

Ajankohtaiset aiheet kiinnostivat kävijöitä

Jurvan yhtenäiskoulussa ja lukiossa opettava Päivi Koskenmaa saapui foorumiin laskujensa mukaan kolmatta tai neljättä kertaa. – Tulen aina kuulemaan ajankohtaiset aiheet ja orientoitumaan alkavaan lukuvuoteen. Tänä vuonna kiinnostivat erityisesti lukiouudistus ja kirjailijahaastattelut, Koskenmaa kertoi.

Koskenmaa tutustui kaimaansa Päivi Koskenrantaan Petäjäveden lukiosta koulutuksen ensimmäisenä päivänä. Tapahtuma onkin hyvä tilaisuus verkostoitua eri puolilta Suomea saapuneiden opettajakollegoiden kanssa. 

Kymmenettä kertaa foorumiin saapunut Koskenranta pitää konseptia hyvänä. – Kuulen täällä kaikki ajankohtaiset opetukseen liittyvät aiheet, ja lisäksi mukana on aina mielenkiintoisia kirjailijahaastatteluja ja paneeleja. – Äidinkielen opettajien intohimot on ennustettu loistavasti, Koskenmaa sanoo.

Ensikertalaiset innostuivat opetusvinkeistä

Ensimmäistä kertaa foorumiin saapunut Jenni Sepponen Eiran aikuislukiosta Helsingistä on tuore äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. 

Sepponen kertoi ottavansa koulutuksesta mukaansa ennen kaikkea uudistuviin opetussuunnitelman perusteisiin liittyvät aiheet. Myös lukemaan innostamiseen liittyvät esimerkit olivat hänelle mieleen. 

Helsingistä mukaan tuli myös suomea toisena kotimaisena kielenä opettava Elina Sänkiaho Brändö gymnasiumista. – Äidinkielen ja kirjallisuuden koulutuksissa on erilainen näkökulma suomen kieleen kuin toisen kotimaisen kielen koulutuksissa. Kuitenkin olen saanut paljon konkreettisia apuvälineitä myös omaan opetukseeni täältä, Sänkiaho kertoi.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden foorumi järjestetään vuosittain. Seuraavan kerran opettajat kokoontuvat ajankohtaista aiheiden ääreen elokuussa 2020.