Uutinen

Uusia ja jo olemassa olevia keinoja koulun keskeyttämisen ennaltaehkäisyyn

Ohjelmat Perusopetus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Opettajat ja kasvattajat
Syyskuun lopulla kokoontui Lahteen opettajia ja asiantuntijoita 17 maasta eri puolilta Eurooppaa pohtimaan sitä, miten nuoret saadaan pysymään koulutiellä ja hyötymään toiminnallisista tavoista suorittaa perusopetus. Erasmus+ ohjelman rahoittamassa seminaarissa käytiin läpi keinoja ja taitoja, joita oppilaat ja opettajat tarvitsevat arjen haasteissa. Osa materiaaleista on saatavilla verkossa.
Kyniä ja paperia

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kiteytti seminaarin avauspuheenvuorossaan, kuinka erilaiset lähtökohdat oppijoilla on. Koulupudokkuuden ehkäisyyn pitäisi olla monia eri menetelmiä, koska syyt riskiin koulun keskeyttämiselle vaihtelevat. Yksi suomalaisista keinoista on joustava perusopetus (JOPO), joka on perusopetuksen opetussuunnitelmassa yhtenä opetuksen järjestämistapana. Tämä opetussuunnitelman erityispiirre kiinnosti myös eurooppalaisia. Opetusmuoto on käynnistynyt vuonna 2006 ja JOPO-oppilaita oli tilastopalvelu Vipusen mukaan 1980 vuonna 2018; määrä on ollut viime aikoina kasvamaan päin.

Ensimmäisessä asiantuntijapuheenvuorossa psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti Tiina Röning kertoi mielenkiintoisella tavalla kohtaamisistaan oirehtivien nuorten kanssa. Puheenvuoro antoi yleisölle itsensä hoitamisen ja työssäjaksamisen työkaluja, jotta kohtaamisissa onnistuttaisiin paremmin. Keskiössä ovat sosiaaliset taidot. Tärkeää on esimerkiksi pysähtyä kuuntelemaan ennen kuin reagoi. Röning jakoi kuulijoille monia käytännöllisiä esimerkkejä sosiaalisesta oppimisesta, tunnesäätelystä ja positiivisesta mielenterveydestä.

Dublinin yliopiston apulaisprofessori ja Educational Disadvantage Centren johtaja Paul Downes painotti puheenvuorossaan seminaarin toisena päivänä niin ikään sitä, kuinka moninaisia syyt koulun keskeyttämiseen ovat. Erityisesti jäi mieleen nykyään vallalla oleva pyrkimys kasvattaa nuorista ”supersankareita”, kun tavallisuus olisi aivan riittävä ja lasten pitäisi antaa olla lapsia. Downes korosti sosiaalis-emotionaalisten taitojen opettamisen tärkeyttä. Hyvinvointi  ja oppiminen linkittyvät vahvasti toisiinsa ja tässä koulun tunnepohjaisella ilmapiirillä on merkitystä. Kiinnostava puheenvuoro löytyy tallenteena Lahden kaupungin verkkosivuilta.

Aristea Politi Euroopan komissiosta esitteli SchoolEducationGatewayn sivustolta eurooppalaista kouluille tarkoitettua työkalupakkia, jolla on juuri julkaistu materiaalia kaikilla Euroopan kielillä. Työkalupakki on tarkoitettu edistämään osallistavaa koulutusta ja vähentämään koulunkäynnin keskeyttämistä. Samaan teemaan liittyviä työkaluja vaikuttajille on saatavana komission raportista, jossa kerrotaan inklusiivisista järjestelmistä.

Seminaarin kolmantena ja viimeisenä päivänä tutustuttiin lahtelaisiin JOPO-luokkiin, nuorten työpajoihin, varhaisen puuttumisen toimintamalliin Iceheartsiin, nuorille neuvontaa ja tukea tarjoaviin Ohjaamo- ja Domino-palveluihin sekä poliisin Ankkuri-toimintaan, jolla ehkäistään nuorten syrjäytymistä.

Materiaaleja jaossa verkossa