Uutinen

Valtionosuuden saajien vuoden 2020 yksikköhinnat ja rahoituksen perusteeksi päätetyt suoritemäärät

Palvelut Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Kulttuuri Nuorisotyö Liikunta ja urheilu Valtionosuudet Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätösten mukaiset vuoden 2020 yksikköhintaraportit ja valtionosuuden perusteena olevien suoritteiden määräpäätösraportit ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilla osoitteessa https://www.oph.fi/fi/palvelut/yksikkohinnat.