Uutinen

Yksikköhinta- ja suoritemääräpäätökset on postitettu ti 3.12.2019

Palvelut Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Nuorisotyö Liikunta ja urheilu Valtionosuudet Rahoitus

Vuoden 2020 lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä kuntien liikuntatoimen ja nuorisotyön yksikköhinta- ja suoritemääräpäätökset sekä niihin kuuluvat liiteraportit on postitettu koulutuksen järjestäjille tiistaina 3.12.2019. Postin jakelupalveluiden lakon vaikutusten vuoksi on mahdollista, että postitettujen päätösten toimitus viivästyy, emmekä voi olla varmoja siitä, milloin kirjeet ovat perillä koulutuksen järjestäjillä.

Kaikki edellä mainittuihin opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksiin liittyvät yksikköhinta- ja suoritemääräpäätösraportit ovat jo nyt kokonaisuudessaan luettavissa Opetushallituksen internetsivuilta osoitteessa https://www.oph.fi/fi/palvelut/yksikkohinnat.

Perustietokyselyn raportteja ei lähetetä postitse, vaan kaikki perustietoraportit ovat luettavissa Opetushallituksen internetsivuilla osoitteessa www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/raportit. Raporteilta tulee tarkistaa ilmoitetut tiedot.

Lisätietoja raporteista saa Opetushallituksen Valtionosuudet-yksiköstä, yhteystiedot:

http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet/yhteystiedot

Sähköpostiosoite: valtionosuudet@oph.fi

Posti tiedottaa jakelupalveluidensa tilanteesta nettisivuillaan: https://www.posti.fi/business-news/tiedotteet/2019/20191129_palvelut_kaytossa.html