Uutinen

12 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Oppilas- ja opiskelijahuolto Rahoitus Tasa-arvo ja osallisuus
Opetushallitus jakoi lähes 12 miljoonaa euroa Oikeus osata -ohjelmassa, jolla kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Rahoitus suuntautuu muun muassa erilaisten ohjaustoimien kehittämiseen, opiskelijoiden perustaitojen ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseen sekä oppilaitosten toimintakulttuurin, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden kehittämiseen.
Nainen ja sateenvarjo

Oikeus osata -kehittämisohjelma on käynnistetty varmistamaan sitä, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot paitsi työelämään myös laajemmin elämään ja elinikäiseen oppimiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus vastaavat yhdessä kolmivuotisen kehittämisohjelman toteuttamisesta.

”Tärkeää on myös se, että hankkeiden avulla voidaan parantaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ammatillisessa koulutuksessa”, toteaa Sanna Laiho, joka vastaa kehittämisohjelmassa rahoitettavasta hankekokonaisuudesta Opetushallituksessa.

 

Valtionavustuksilla tuetaan kehittämistoimintaa

Opetushallitus on tehnyt rahoituspäätökset 19 kehittämishankkeelle ja neljälle valtakunnalliselle koordinaatiohankkeelle. Hankkeet käynnistyvät viimeistään vuoden 2021 alussa ja niiden toimintakausi jatkuu 30.6.2022 asti. Valtionavustuksina jaettavan rahoituksen kokonaismäärä on 11 895 000 euroa.

”Olisimme olleet valmiita rahoittamaan vielä useampiakin hankkeita, mutta rahoitettavaksi soveltuvia hankehakemuksia ei valitettavasti ollut enempää”, toteaa Sanna Laiho. Odotettavissa onkin, että Opetushallitus toteuttaa laadun ja tasa-arvon kehittämiseen keskittyvän täydentävän hankehaun.    

 

Tavoitteena laadukas ammatillinen koulutus

Rahoitettavat hankkeet keskittyvät vahvistamaan tai parantamaan

  • oppimistuloksia ja oppimisen edellytyksiä sekä ammatillisen koulutuksen laatua
  • opiskelijoiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • oppilaitosten toimintakulttuurin uudistamista.

Tarkoitus on, että hankerahoituksen avulla vahvistetaan esimerkiksi opinto-ohjauksen laatua, opiskelijoiden perustaitoja ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Lisäksi hankkeissa keskitytään muun muassa opiskelijakuntatoiminnan, oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tai Liikkuva Amis -toiminnan kehittämiseen. Laadun ja toimintakulttuurin kehittäminen edellyttävät vahvaa oppilaitosjohdon sitoutumista. Hanketoiminnalla onkin tavoitteena tukea myös johtamisosaamisen kehittymistä, olipa kyse pedagogisesta johtamisesta tai muutosjohtamisesta.

”Rahoitettavien hankkeiden toiminta on avointa. Hankekokonaisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan kehittämistoimintaan sekä hyödyntämään hankkeiden tuotoksia”, kannustaa Sanna Laiho. Opetushallituksen verkkosivuilla tullaan julkaisemaan yhteystiedot käynnistyviin hankkeisiin.

 

Lisätietoja

Lisätietoja rahoitettavista hankkeista antaa opetusneuvos Sanna Laiho sähköpostitse osoitteella sanna.laiho [at] oph.fi tai puhelimitse numerossa 029 533 1301.