Uutinen

56 uutta hanketta ammatillisen koulutuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Oppimateriaali
Opetushallitus on tehnyt päätöksen 183 uudesta valtionavustusrahoituksella käynnistyvästä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutushankkeesta. Käynnistyvistä hankkeista 56 suuntautuu erityisesti ammatillisen koulutuksen henkilöstön tarpeisiin. Yhteensä 12 miljoonan euron valtionavustussummasta ammatillisen koulutuksen hankkeille on varattu noin 2,9 miljoonaa euroa.
Kuvitus kuvassa miesopiskelijalla miettivä ilme

Valtionavustushaku opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen herätti kiinnostusta. Hakemuksia tuli 497, mikä on noin 150 hakemusta enemmän kuin edellisenä vuonna. Hakemuksista 111 suuntautui ammatilliseen koulutukseen ja niistä noin puolet, 56 hanketta, sai myönteisen rahoituspäätöksen. Rahoitettavista hankkeista on kaksi ruotsinkielistä hanketta.

Ammatillisen kulutuksen hankkeilla on tarkoitus kehittää henkilöstön osaamista laajasti. Käynnistettävissä hankkeissa muun muassa vahvistetaan

  • johtamisosaamista
  • tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia
  • oppimisen tukea ja yksilöllisiä opintopolkuja
  • arviointiosaamista ja laadunhallintaa
  • kielellistä ja kulttuurista osaamista
  • digitalisaatiotaitoja
  • kestävää elämäntapaa
  • jatkuvaa oppimista
  • seksuaali- ja tasa-arvokasvatusta.

Rahoituspäätöksen saaneet hankkeet kokoontuvat jo toukokuussa etäyhteyksin käynnistämistilaisuuteen. Täydellä teholla hanketoiminta käynnistynee syksyllä. Hankkeiden tuottama koulutus on osallistujille maksutonta. Opetushallitus kannustaakin ammatillisen koulutuksen väkeä täydennyskouluttautumaan ja hyödyntämään hankkeiden tuottamaa koulutustarjontaa. Koulutusta tarjoavat edelleen myös vuonna 2019 rahoitusa saaneet hankkeet.  

Lisätietoa

opetusneuvos Marjatta Säisä, marjatta.saisa(at)oph.fi