Uutinen

Akkreditointihaut suuntaavat kohti uutta Erasmus+ -ohjelmakautta

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Akkreditointi mahdollistaa suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kansainvälisen liikkuvuuden sekä vuosittaisen rahoituksen uudella ohjelmakaudella 2021-2027.
Nuorisotyöntekijöitä ryhmäkuvassa

Uuden, vuonna 2021 alkavan Erasmus+ -ohjelmakauden valmistelutyö ja neuvottelut ovat vielä käynnissä ja jatkuvat kesän yli. Ensimmäisiä askelia kohti uutta ohjelmakautta otetaan kuitenkin jo syksyllä 2020, kun organisaatiot voivat hakea liikkuvuustoiminnalleen Erasmus+ akkreditointia. Akkreditointi tarkoittaa eräänlaista laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä": rahoitus oppija- ja henkilöstöliikkuvuuteen on taattu koko ohjelmakauden ajaksi. 

Korkeakoulusektorilla akkreditointi eli liikkuvuusperuskirjan haku on ollut käytössä jo pitkään ja ammatillisella sektorilla nykyisen Erasmus+ -ohjelmakauden alusta. Uudella ohjelmakaudella akkreditointi otetaan käyttöön myös yleissivistävässä ja aikuiskoulutuksessa ja nuorisosektorilla sekä entistä laajemmin myös ammatillisella sektorilla.

Mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön akkreditoinnin avulla

Ohjelmakaudelle 2021-2027 akkreditointia voivat hakea toimijat, jotka haluavat toteuttaa monivuotista ja suunnitelmallista kansainvälistä oppija- ja henkilökuntaliikkuvuutta. Akkreditointi mahdollistaa toimijoille pääsyn säännöllisen liikkuvuusrahoituksen piiriin koko ohjelmakauden ajaksi.

- Tämä on komissiolta selvä viesti siitä, että kansainvälisestä liikkuvuudesta halutaan tehdä osa organisaation jatkuvaa toimintaa. Yksittäisten liikkuvuushankkeiden sijaan halutaan varmistaa organisaatioiden kansainvälisen toiminnan rahoitus ja kehittäminen pitkäjänteisesti, valottaa Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikön vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger. 

- Esimerkiksi ammatillisella sektorilla noin puolet suomalaisista Erasmus+ -tukea saavista ammatillisista oppilaitoksista sai akkreditoinnin nykyisellä ohjelmakaudella vuosille 2014-2020. Tekemämme selvityksen mukaan akkreditointi edisti merkittävästi näiden oppilaitosten kansainvälisen toiminnan koordinointia, kehittämistä ja toteutusta, jatkaa Turunen-Zwinger.

Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen akkreditointihaku jo auki

Yleissivistävän, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen akkreditointihaku on avattu ja haku päättyy 29.10.2020. Nuorisektorilla akkreditointiprosessin aikataulu ja hakumenettely eivät ole vielä selvillä. Tiedotamme nuorisosektorin akkreditoinnista lisää yksityiskohtien varmistuessa.

Akkreditointihaku tulee olemaan auki kerran vuodessa ja akkreditointi myönnetään aina organisaatiolle tai konsortiolle ohjelmakauden loppuun asti. Järjestämme asiakkaillemme koulutusta akkreditointihakemuksen tekemisestä syys-lokakuussa. Tarkemmat lisätiedot akkreditoinnista ja koulutuksista sekä ohjeistusta hakemusten tekemiseen löydät verkkosivuiltamme.

Jatkossa kaksi tapaa hakea liikkuvuusrahoitusta

Akkreditointihaun yhteydessä ei vielä haeta rahoitusta, vaan akkreditoinnin piiriin päässeet voivat jättää rahoitushakemuksensa vuosittain Erasmus+ -hakukierroksilla keväästä 2021 alkaen. Akkreditoiduille organisaatioille rahoitus on varmaa, sillä he ovat jo todentaneet toimintansa laadun; ainoastaan rahoituksen määrä voi poiketa haetusta.

Akkreditoinnin lisäksi komissio suunnittelee uudenlaista pienimuotoisempien ja lyhytkestoisempien hankkeiden toimintoa. Näin myös esimerkiksi uudet toimijat voivat kokeilla Erasmus+ -ohjelman liikkuvuustoimintaa, vaikka eivät vielä hakisikaan akkreditointia. Hankehakijat kilpailevat hakemuksen laadulla rahoituksesta edellisvuosien tapaan.

Lisätietoja:
Vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger, vs. yksikön päällikkö, ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut, puh. 029 533 8617, sari.turunen-zwinger[at]oph.fi