Uutinen

Ammatillisen koulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden määrä lisääntyi

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Ammatillisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa opintonsa aloittoi 124 600 opiskelijaa vuonna 2019. Kalenterivuoden aikana opiskelijoita oli yhteensä
320 100. Tuoreet luvut selviävät Tilastokeskuksen syyskuussa julkaisemasta ammatillisen koulutuksen tilastotiedoista. Aiempaa useampi opiskelee tutkinnon sijasta tutkinnon osia, jotka edistävät työllistymistä tai tarjoavat työelämässä jo oleville mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen.
Kuvituskuvassa opettaja ohjaa opiskelijaa luokkatilassa

9.10.2020 uutisessa korjattiin vuoden 2018 opiskelleiden opiskelijoiden kokonaismäärä.

Tilastokeskus julkaisi syyskuussa ammatillisen koulutuksen koulutustilastot vuodelle 2019. Tilastotietojen valossa opintonsa vuonna 2019 aloitti 124 600 opiskelijaa. Aloittaneita oli noin
1 500 enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoiden kokonaismäärä tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuitenkin laski. Vuoden 2019 aikana opiskelijoita oli 320 100, mikä on 
2 200 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2018.

Vuonna 2019 suoritetuista ammatillisista tutkinnoista perustutkintoja oli 47 800, ammattitutkintoja 16 100 ja erikoisammattitutkintoja 7 700. Suoritettujen tutkintojen määrä laski noin kymmenen prosenttia. Koski-tietopalvelun tietojen mukaan suoritettujen tutkinnon osien määrä näyttäisi kuitenkin lisääntyneen. Vuoden 2019 aikana suoritettiin 511 924 tutkinnon osaa, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suoritettujen tutkintojen määrän vähenemisen taustalta löytynee useita syitä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena oli joustavoittaa ammattitaidon hankintaa. Vaikuttaa siltä, että yhä useampi aloittaa ammatillisen koulutuksen tavoitteenaan suorittaa tutkinnon osan tai osia. Tutkinnon osien suorittaminen on yksi keino päivittää ja hankkia osaamista muuttuvan työelämän tarpeisiin. Työllistymiseen voi riittää se, että hankitaan ammatin kannalta keskeinen osaaminen.

”Vuonna 2018 tehdyn uudistuksen vaikutukset alkavat näkyä. Näyttää siltä, että ammatillisten tutkintojen joustavuutta ja mahdollisuutta tutkinnon osien suorittamiseen osataan kentällä jo hyödyntää”, toteaa ammatillisen koulutuksen yksikön päällikkö Taija Paasilinna.  

 

Tukitoimet tarpeen perustutkinto-opiskelijoille

Opetushallituksen nimeämät työelämätoimikunnat ovat tuoneet esille, että osa aikuisopiskeijoista ja maahanmuuttajista ei kykene suorittamaan ammatillista perustutkintoa sen sisältämien yhteisten tutkinnon osien vuoksi. Yhteiset tutkinnon osat on sisällytetty vuodesta 2018 alkaen kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisten tutkinnon osien tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden elinikäisen oppimisen taitoja. Taidot auttavat tutkinnon suorittanutta tulevaisuudessakin päivittämään osaamistaan yhteiskunnan ja työelämän muuttuvissa tilanteissa.

”Opiskelijaa tulee tukea tutkinnon suorittamisessa. Opetushallitus kannustaa koulutuksen järjestäjiä havaitsemaan tuen tarve ja luomaan käytäntöjä, joilla opiskelijoille tarjotaan lain edellyttämät tukitoimet”, Paasilinna toteaa. Opetushallitus seuraa myös jatkossa sitä, miten tutkintojen ja tutkinnon osien suoritusmäärät kehittyvät.

 

Lisätietoja