Uutinen

Ammatillisen koulutuksen hankepäivä kokosi kehittämistoiminnan ajankohtaiset kuulumiset

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen
Poikkeusoloista huolimatta useat ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeet etenevät. 20.4.2020 järjestetyssä hankepäivässä saatiin hyvä yleiskuva muun muassa oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistamisen sekä laatu- ja tasa-arvo-ohjelman etenemisestä. Hankepäivässä kuultiin myös hanke-esimerkkejä siitä, miten koronatilanteeseen on sopeuduttu.
Kuvituskuva kahdesta peukuttavasta kädestä

Oppivelvollisuuden laajentamista käsittelevän hallituksen esityksen valmistelu jatkuu. Johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta esitteli valmistelutilannetta ja nosti puheenvuorossaan esille keskeisiä elementtejä, joilla on tarkoitus mahdollistaa nykyistä laajempi oppivelvollisuus. Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä hallituksen esitys on odotettavissa lausuntokierrokselle kevään loppupuolella. 

Parlamentaarisella jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Opetusneuvos Tiina Polo opetus- ja kulttuuriministeriöstä totesi puheenvuorossaan, että koronatilanne on entisestään korostanut työelämässä tarvittavan osaamisen päivittämisen ja jatkuvan oppimisen tarpeellisuutta. Polo esitteli tilannekuvaa, jonka pohjalta jatkuvan oppimisen uudistusta valmistellaan.

Laatu- ja tasa-arvo -ohjelma

Kolmivuotinen laatu- ja tasa-arvo -ohjelma julkaistaan alkukesään mennessä. Ylijohtaja Mika Tammilehto opetus- ja kulttuuriministeriöstä kuitenkin totesi, että ohjelmaan liittyviä käytännön toimenpiteitä on jo käynnistynyt. Haettavana on muun muassa lisämäärärahoitusta opetukseen ja ohjaukseen sekä strategiarahoitusta. Lisäksi Opetushallituksessa on käynnistynyt ohjelmaan liittyvä ensimmäinen valtionavustushaku.     

Teams-kokouspalvelussa järjestettyyn seminaariin osallistui reilut 170 osallistujaa. Esitykset ja kokousmateriaali on tallennettu tapahtuman tietojen yhteyteen Opetushallituksen tapahtumakalenteriin.

Lisätietoja

Opetusneuvos Marjatta Säisä, marjatta.saisa(at)oph.fi