Uutinen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudellemaalle ja Tampereelle

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Johtaminen ja hallinto Laatu ja kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKille. Palkinnoilla kannustetaan koulutuksen järjestäjiä kokonaisvaltaiseen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Perho Liiketalousopistolle.
Kuvituskuvassa arvioidaan ravintola-annosta

Opetusministeri Li Andersson jakoi ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudalle ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKille. Palkinnot myönnettiin kokonaisvaltaisen laadunhallinnan ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaadun erinomaisuudesta. Palkintojen lisäksi myönnettiin kunniamaininta kestävän tulevaisuuden systemaattisesta vahvistamisesta osana laadunhallintaa. Kunniamaininnan sai Perho Liiketalousopisto.

"Laatu ei ole vain jokaisen talossa työskentelevän, vaan myös asiakkaiden, sidosryhmien ja työelämän asia", totesi palkintojenjakotilaisuudessa laatupalkintotoimikunnan varapuheenjohtaja, koulutuspäällikkö Mika Saranpää. Hän nosti esille, että palkituissa organisaatioissa on siirrytty laatukulttuurin vaiheeseen, jossa laadun parantaminen on jatkuvaa, sitä tehdään yhteistyössä ja se pohjautuu tutkivaan kehittämiseen. Palkitut koulutuksen järjestäjät erottautuivat myös erinomaisilla tiedolla johtamisen käytännöillään. 

Kilpailu oli avoin kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hakemukset arvioi laatupalkintotoimikunta, jossa oli edustettuina ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, opettajat, opettajakorkeakoulutus ja työelämäjärjestöt. Arviointi tehtiin hakemusten ja etähaastatteluina toteutettujen ulkoisten arviointitilaisuuksien perusteella. Palkittujen hakijoiden palauteraportit tullaan julkaisemaan verkossa Opetushallituksen laatupalkintosivulla.

 

Laatupalkinto kannustaa laadun kehittämiseen

Laatupalkinnoilla tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kokonaisvaltaiseen laadun arviointiin ja kehittämiseen. Olennainen osa laatupalkintojen myöntämistä on hyvien käytäntöjen esille nostaminen koulutuksen kehittämiseksi sekä koulutuksen järjestäjien vertaisoppiminen. Lisäksi kilpailulla tehdään tunnetuksi ammatillista koulutusta.

 

Lisätietoa