Uutinen

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailu 2020

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen
Vuoden 2020 ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun teemana on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuus ja koulutuksen järjestämisen kokonaislaatu.


suklaan laatutarkistus

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintokilpailun ja nimeää laatupalkintotoimikunnan jäsenet.  Kilpailun toteuttaa Opetushallitus.

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä jatkuvaan laadun arviointiin ja parantamiseen kaikilla ammatillisen koulutuksen toimijatasoilla, palveluverkostoissa ja kumppanuusyhteistyössä. Tavoitteena on myös löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Lisäksi laatupalkintokilpailulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät koko toimintansa ja tulosten perusteella. Haku on auki 22.5.2020 klo 16.00 saakka.  

Liitteet