Uutinen

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys uudistumassa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus on uudistamassa ammatillisen ja valmentavan koulutuksen todistusmääräystä. Todistusmääräyksessä todetaan tiedot, joita todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittään. Uudistuksella pyritään selkeyttämään todistusten tietosisältöjä. Lisäksi koulutuksen järjestäjälle on tarkoitus antaa ohjeita salassa pidettävien tietojen käsittelystä.
Kuvituskuvassa kädet, jotka kättelevät

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaan (531/2017, 60 §) Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Uudistettavaa todistusmääräystä on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoiden yhteistyönä. Valmistuttuaan määräys ja sen liitteet tulevat korvaamaan nyt voimassa olevan todistusmääräyksen (OPH-54-2018).

  

Todistusmääräyksen rakenne selkeytyy

Aiempaa selkeämmällä todistusmääräyksellä halutaan tukea koulutuksen järjestäjiä todistusten laatimisessa. Selkeyttä tuo muun muassa se, että kullekin todistustyypille laaditaan erillinen tietoluettelo. Esimerkiksi tutkintotodistus ja todistus opiskelijan osaamisesta ovat saaneet määräyksessä omat lukunsa.

Muutoksia todistusmerkintöihin on odotettavissa myös mukautettuun arviointiin sekä tavoitteista ja vaatimuksista poikkeavan osaamisen arviointiin. Sanallisista kuvauksista luovuttaisiin ja ammattitaitovaatimuksista poikkeamiset merkittäisiin todistukseen uudella tavalla.

Lisäksi todistusmääräykseen on tarkoitus päivittää kohtia, jotka liittyvät muun muassa salassa pidettävien tietojen käsittelyyn, tutkintojen viitekehykseen, osaamisen tunnustamisen viitetietoihin ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyden merkintöihin.

 

Ohjeistusta uudistetaan

Opetushallituksella on tarkoitus uudistaa myös ammatillisen koulutuksen todistuksiin liittyvän ohjeistuksen. Ohjeistus koskee mm. todistuksen antamisprosessia, keskiarvon laskemista ammatillisten perustutkintojen todistuksiin ja arvosanan korottamista sekä viitetietoja, jotka liittyvät osaamisen tunnustamiseen, osaamisen arvioinnin mukauttamiseen ja ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamiseen.

 

Osallistu todistusmääräyksen valmisteluun

Todistusmääräysluonnokseen voi tutustua Lausuntopalvelu-alustalla. Luonnokseen voi jättää kehittämisehdotuksia 23.10.2020 asti. Lisäksi Opetushallitus järjestää 21.10.2020 verkkotilaisuuden, jossa esitellään ja keskustellaan määräysluonnoksen sisällöstä.

 

Lisätietoja