Uutinen

Ammatillisen koulutuksen toimijat hakivat aktiivisesti Erasmus+ -tukea ulkomaan jaksoille

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden (KA1) hakukierros päättyi 11.2.2020. Tämän vuoden haussa tukea haettiin yhteensä 8,5 miljoonaa euroa. Erasmus+ -ohjelman budjetti on kasvanut ja ammatillisen koulutuksen liikkuvuuteen on tänä vuonna jaossa noin 7,6 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Liikkuvuushankkeiden lisäksi ammatillisen koulutuksen sektorilla tukea jaetaan strategisiin kumppanuushankkeisiin (KA2) noin 2,2 miljoonaa euroa.
Kuvituskuva suurennuslasista ja paperista

Ammatillisen koulutuksen kenttä monipuolisesti edustettuna haussa

Liikkuvuushankehakemuksia jätettiin yhteensä 52 ja rahoitusta erilaisille vaihtojaksoille haettiin yhteensä lähes 5000 opiskelijalle ja henkilöstön edustajalle. Haetut budjetit vaihtelevat 13 436–523 057 euron välillä. Hakijaorganisaatiot edustavat monipuolisesti ammatillisen koulutuksen kenttää ja Erasmus+ -liikkuvuustukea hakevat oppilaitokset sijaitsevat ympäri Suomea. Mukana on niin suuria monialaisia koulutuskuntayhtymiä kuin pienempiä toimijoita, kuten konservatorioita, säätiöitä, urheiluopistoja ja ammatillista koulutusta tarjoavia kansanopistoja. Tänä vuonna hakijoiden ja verkostokumppanien joukossa oli yksi ammatillisen koulutuksen organisaatio, jolla ei ole ollut aiemmin Erasmus+ -liikkuvuushanketta.

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus ja työelämälähtöisyys kannustavat hyödyntämään kansainvälisiä työpaikkoja oppimisympäristöinä. Erasmus+ -liikkuvuushankkeissa tuetaan ammattiin opiskelevien eri pituisia oppimisjaksoja ulkomaisissa oppilaitoksissa ja työelämässä. Lyhyimmät jaksot kestävät kaksi viikkoa ja pidemmät ErasmusPro -jaksot ovat 3–12 kuukauden mittaisia. Myös oppilaitosten henkilöstö ja ammatilliseen koulutukseen osallistuvien työpaikkojen henkilöstö voivat päivittää omaa osaamistaan ulkomailla tai ohjata ja kouluttaa omalla alallaan ulkomaisessa työpaikassa tai oppilaitoksessa Erasmus+ -tuen avulla.

Pätevyyttä pitkäjänteisellä kansainvälisyystoiminnalla

Pitkää liikkuvuuskokemusta ja laadukasta toimintaa osoittavat toimijat ovat voineet vuodesta 2015 lähtien hakea Erasmus+ -ohjelmassa akkreditointia. Nämä akkreditoidut organisaatiot tai verkostot voivat hakea liikkuvuusapurahoja vuosittain kevennetyin hakumenettelyin. Akkreditoituja toimijoita on Suomessa jo 33 oppilaitosta tai verkostoa ja näistä 32 haki liikkuvuushanketta tämän vuoden haussa.

Liikkuvuushankkeet ja Brexit

Britannia on ollut yksi suosituimmista kohdemaista ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeissa. Britannian EU-erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi. Britannia osallistui EU:n Erasmus+ -ohjelman vuoden 2020 hakukierrokseen normaalisti ja KA1-liikkuvuustoiminnoista rahoitetut ulkomaanjaksot voidaan toteuttaa suunnitellusti Erasmus+ -rahoituksella myös silloin, kun vaihtojaksot jatkuvat tai alkavat 31.12.2020 jälkeen. Tämä koskee suomalaisten ulkomaanjaksoja Britanniassa sekä brittien vaihtoja muissa ohjelmamaissa.

Lisätiedot

Liikkuvuushankkeiden hakemusten arviointiprosessi on käynnistynyt ja tuloksista tiedotetaan hakijoille toukokuun aikana. Hyväksyttyjen hankkeiden sopimuskausi alkaa kesäkuussa ja hankkeet ovat pääsääntöisesti kaksivuotisia. Hankkeiden koordinaattoreille järjestetään aloituskoulutus alkusyksystä 2020. Lista hyväksytyistä hankkeista julkaistaan OPH:n verkkosivulla.