Uutinen

Ammatillisen koulutuksen uudet liikkuvuushankkeet käynnistävät viimeisen vuosikerran nykyisessä Erasmus+ -ohjelmassa

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Yhteensä 50 ammatillisen koulutuksen hanketta on saanut tukea opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuteen Erasmus+ -ohjelmasta. Rahoitusta saaneiden joukossa on myös viisi verkostohanketta. Kaikkiaan ammatillisen koulutuksen kansainväliseen liikkuvuuteen myönnettiin tänä vuonna 7,6 miljoonaa euroa. Tänä syksynä käynnistyvät nykyisen Erasmus+ -ohjelman viimeiset liikkuvuushankkeet – ainakin osittain virtuaalisina.
Kuvituskuva, jossa nainen avaa työkalulaatikoston lokeroa

Rahoituksen saaneet liikkuvuushankkeet pyöräyttävät käyntiin nykyisen Erasmus+ -ohjelman viimeisen hankevuosikerran syyslukukaudella 2020. Nyt myönnetty rahoitus mahdollistaa suomalaisille ammatillista koulutusta järjestäville organisaatioille yhteensä 4200 ulkomaanjaksoa opiskelijoille ja henkilöstölle. Rahoitus on käytettävissä vuoteen 2022 asti ja ulkomaanjaksoja voidaan aloittaa virtuaalisena yhteistyönä, silloin kun niiden aloittaminen paikan päällä kohdemaassa ei koronatilanteen vuoksi ole mahdollista. Osa ulkomaanjaksosta tulee kuitenkin suunnitella toteutettavaksi kohdemaassa myöhemmin, kun tilanne sen sallii. Pelkästään virtuaaliseksi suunniteltuihin liikkuvuusjaksoihin tukea ei siis voida käyttää.

Suurella osalla rahoituksen saaneista toimijoista kansainvälinen yhteistyö ja kehittäminen hankkeiden avulla on vakiintunutta toimintaa, mutta mukana on myös Erasmus+ -ohjelman piirissä uudempia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Kansainvälinen yhteistyö ammatillisen koulutuksen sektorilla kiinnostaa, ja niin opiskelijat kuin henkilöstö ovat olleet halukkaita osallistumaan erilaisille ulkomaanjaksoille ja kehittämään omaa osaamistaan. Liikkuvuushankkeiden monipuolinen toiminta on tarjonnut hyvän alustan oppilaitoksille kehittää opettajien ja muun henkilöstön tai esimerkiksi työpaikkaohjaajien osaamista ja ne ovat olleet hyvä ponnahduslauta muihin kehittämishankkeisiin. Opiskelijoille ulkomaanjaksoilla on ollut suuri vaikutus mm. henkilökohtaisen kasvun mahdollisuutena ja vaihto on tulevaisuuden kannalta merkityksellinen myös opiskelijoiden työllistymisessä ja työelämässä mm. työelämätaitojen kasvaessa.

Työelämäyhteistyö ja sen kehittäminen vahvasti mukana hankkeissa

Vuoden 2020 hakukierroksen tuettujen hankkeiden koko ja suunniteltujen ulkomaanjaksojen määrä vaihtelevat suuresti toiminnan tavoitteiden ja laajuuden mukaan; rahoituksen saaneiden hankkeiden budjetit asettuvat 10 000 ja 450 000 euron välille. 69 % tuesta myönnettiin 32 ns. akkreditoidulle organisaatiolle, joilla on Erasmus+ -ohjelman liikkuvuusperuskirja. Loput ammatillisen koulutuksen kokonaistuesta eli noin 2,4 miljoonaa euroa myönnettiin 18 organisaatiolle, joilla ei ole akkreditointia vielä tässä vaiheessa. Vuonna 2021 starttaava uusi Erasmus-ohjelmakausi mahdollistaa akkreditoinnin entistä laajemmalle ja sillä pyritäänkin varmistamaan oppilaitosten kansainvälisen toiminnan rahoitus ja kehittäminen pitkäjänteisesti akkreditointia hyödyntäen, jolloin rahoitus opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen on taattu koko ohjelmakauden ajaksi vuoteen 2027 asti.

Suomalaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa on paljon vahvaa kansainvälisyys-, hanke- ja digiosaamista ja monet ovat aktiivisia ja pidettyjä kumppaneita eurooppalaisessa koulutuksen alan hanketyössä. Kansainvälinen toiminta on kiinteä osa oppilaitosten arkea ja sitä toteutetaan monella tapaa. Työelämäyhteistyö ja sen kehittäminen on vahvasti mukana hankkeissa. Suurin osa, 93 % ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ulkomaanjaksoista toteutuukin ulkomaisissa yrityksissä ja organisaatioissa työssä oppien. Suosituimmat teemat tukea saaneissa liikkuvuushankkeissa, joilla ei ole vielä akkreditointia, liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön, kansainvälisiin suhteisiin, kulttuurienväliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä yhteistyöhön oppilaitosten ja yritysten välillä.