Uutinen

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä seurataan

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto
Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat kehittäneet toisen asteen oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen seurantaa vuodesta 2006 lähtien. Nyt kerätään tilannetietoa ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta kuudetta kertaa.
Kuvituskuvassa käsi on piirtämässä kuvaa pojasta

Ammatilliseen perustutkintokoulutukseen suunnattu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiedonkeruu on käynnissä. Tiedonkeruu tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen yhteistyönä. Edellisen kerran tietoja kerättiin vuonna 2018.

 ” Ammatillisen perustutkintokoulutuksen arjessa edistetään terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllistä toimintakulttuuria monin eri tavoin. Kerättävät tiedot tekevät näkyväksi toiminnan vahvuuksia ja samalla myös kehittämiskohteita.” Toteaa projektipäällikkö Kirsi Wiss Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

 

Tietoa kehittämistyön pohjaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä käsittelevä tiedonkeruu antaa koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille tietopohjaa toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Tiedonkeruun tuloksena saadaan vertailutietoa, johon omaa toimintaa voi peilata. Tiedonkeruu tuottaa arvokasta tietoa oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanotilanteesta ja auttaa opiskeluhuollon kehittämisessä. 

”Tällä kertaa tiedonkeruuseen on lisätty myös joitakin kysymyksiä poikkeusoloissa toimimisesta. Odotamme mielenkiinnolla tuloksia”, toteaa tiedonkeruusta vastaava johtaja Raakel Tiihonen Opetushallituksesta.

Tiedonkeruun tulokset julkaistaan valtakunnallisesti, eri aluetasoilla ja mahdollisuuksien mukaan myös koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti.  Lisäksi tietoja julkaistaan toimipistekohtaisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän TEAviisari-verkkopalvelun avulla tiedot ovat helposti oppilaitosten ja koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa.

Tiedonkeruu on suunnattu kaikille ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta antaville oppilaitoksille ja vastaukset annetaan toimipisteittäin. Opiskeluhuoltoryhmän tai muun vastaavan hyvinvointiryhmän, henkilöstön ja yksikön johdon yhteistyönä laadittuja vastauksia odotetaan 6.11.2020 mennessä. Linkki lomakkeeseen ja salasana on lähetetty oppilaitoksen sähköpostiosoitteeseen. 

 

Lisätietoa

  • Opetushallituksessa lisätietoa tiedonkeruusta antaa erityisasiantuntija Inka Ruokolainen sähköpostitse osoitteessa inka.ruokolainen [at] oph.fi tai puhelimella numerossa 029 533 1580
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella lisätietoa tiedonkeruusta antaa projektipäällikkö Kirsi Wiss sähköpostitse osoitteessa kirsi.wiss [at] thl.fi tai puhelimella numerossa 029 524 7705