Uutinen

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat vuoteen 2025 mennessä

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Opetushallitus uudistaa kaikki ammatillisten perustutkintojen perusteet. Syksyllä 2018 käynnistynyt hanke etenee vaiheittain siten, että viimeiset perusteet uudistuvat vuoden 2024 aikana. Uudistuksen myötä tutkinnon osien arviointikriteeristöt yhtenäistyvät. Uudistus vaikuttaa myös tutkinnon perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden kuvaamistapaan.
Kuvituskuvassa erivärisiä lankarullia

Ammatillisessa tutkintokoulutuksessa opiskelijan ammattitaitoa ja osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin arviointikriteereihin. Nykyisin kriteerit ovat vaihdelleet tutkinnon osittain. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa käytössä on yksi yhteinen arviointikriteeristö ammatillisille tutkinnon osille ja toinen kriteeristö yhteisille tutkinnon osille kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Uusien kriteeristöjen käyttöönotto edellyttää, että tutkinnon perusteissa uudistetaan myös ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden kuvaustapaa.  

 

Tekeminen korostuu

Muutoksella halutaan yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden sisältöä ja siten parantaa perusteiden käytettävyyttä. Tulevaisuudessa arvioinnissa käytännön tekeminen korostuu. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuinka itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti opiskelija toimii tai millaiset tietojen soveltamisen ja ongelmanratkaisun taidot hänellä on.

Ammatillisten perustutkintojen arviointiasteikko säilyy jatkossakin viisiportaisena. Osassa tutkinnoista uudistuksen yhteydessä päivitetään erityisesti ammatillisten tutkinnon osien sisältöjä. Mikäli päivitystarvetta ei ole, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien sisältämä osaaminen ja ammattitaidon osoittamistavat pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkälle vastaavana kuin nykyisissä perusteissa.      

 

Suunnitelma perusteiden uudistamiseksi

Opetushallitus on laatinut suunnitelman ammatillisten perustutkintojen perusteiden uudistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Perustetyön etenemiseen vaikuttavia tilanteita ei aina ole mahdollista ennakoida ja tarvittaessa suunnitelmaa päivitetään. Päivitetty suunnitelma ja tiedot uudistettavina olevista perustehankkeista julkaistaan Opetushallituksen verkkosivuilla. 

Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien arviointikriteeristön uudistamista valmistellaan erillisenä hankkeena. Arvio on, että yhteisten tutkinnon osien uudet arviointikriteeristö ja osaamistavoitteiden kuvaukset otetaan käyttöön kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa 1.8.2022.

Opetushallitus tekee tutkinnon perusteiden uudistusta yhteistyössä opettajien, työelämän edustajien, opiskelijoiden ja muiden osaamisen arvioinnin asiantuntijoiden kanssa.

 

Webinaareilla tukea toimeenpanoon

Opetushallitus järjestää erilaisia alakohtaisia ja arviointikriteeristöjä käsitteleviä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksilla tuetaan koulutuksen järjestäjiä ja opettajia vaiheittain uudistuvien tutkinnon perusteiden käyttöönotossa.

 

Lisätietoa