Uutinen

Ammatillisten perustutkintojen uudistamiselle keskipitkän aikavälin suunnitelma

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Tutkinnon perusteiden uudistamisen taustalla on usein muutokset työelämän osaamistarpeissa. Myös tutkinnon perusteiden muotoa kehitetään. Ammatillisten perustutkintojen perusteissa ammattitaidon kuvaustavan ja arvioinnissa käytettävän kriteeristön muuttuminen vaikuttavat lähivuosina kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Perusteiden uudistaminen tehdään vaiheittain ja uudistuneet perusteet tulevat voimaan viimeistään vuonna 2025.
henkilö arvioi painotuoteen väriä väripaletilla

Tutkinnon perustemääräyksissä keskeinen muutos tulee olemaan uudenlainen arviointikriteeristö. Tällä hetkellä arviointikriteerit on määritelty ammattitaitovaatimuksittain. Jatkossa kaikissa ammatillisissa tutkinnon osissa on yhtenäinen arviointikriteeristö. Tavoitteena on tutkinnon osan ja ammattitaidon kokonaisvaltainen arviointi. 

Uusi ammattitaidon kuvaustapa ja kriteeristö otetaan käyttöön ensimmäisen kerran 1.8.2020, kun kaivosalan, musiikkialan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet astuvat voimaan. Opetushallitus seuraa ensimmäisenä uudistettujen tutkinnon perusteiden toimeenpanoa ja hyödyntää palautetta perustemääräysten kehittämisessä.

Laaja-alaisessa asiantuntijaryhmässä valmistellaan myös yhteisiin tutkinnon osiin yhteistä arviointikritreeristöä. Samalla osaamistavoitteiden kuvausta täsmennetään. Osa-alueiden vaatimustaso ja osaamispisteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on, että uudistetut yhteiset tutkinnon osat otetaan käyttöön 1.8.2021. 

Kaikille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat uudistetaan samassa aikataulussa yhteisten tutkinnon osien kanssa. 

Opetushallitus on laatinut alustavan suunnitelman kaikkien ammatillisten perustutkintojen uudistamiseksi:

2021

 • Elintarvikealan perustutkinto
 • Hevostalouden perustutkinto
 • Lentokoneasennuksen perustutkinto
 • Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
 • Puutarha-alan perustutkinto
 • Puuteollisuuden perustutkinto
 • Rakennusalan perustutkinto
 • Sirkusalan perustutkinto
 • Talotekniikan perustutkinto
 • Veneenrakennusalan perustutkinto

2022

 • Autoalan perustutkinto
 • Laboratorioalan perustutkinto
 • Logistiikan perustutkinto
 • Maanmittausalan perustutkinto
 • Merenkulkualan perustutkinto
 • Tanssialan perustutkinto
 • Turvallisuusalan perustutkinto
 • Välinehuoltoalan perustutkinto

2023

 • Kalatalouden perustutkinto
 • Pintakäsittelyalan perustutkinto

Muut perustutkinnot uudistetaan 2023 - 2025

Jos työelämän osaamistarpeiden muuttuminen edellyttää nopeampaa tutkinnon perusteiden uudistamista, suunnitelmaa voidaan muuttaa. 

 

Lisätietoja

ammatillinenkoulutus@oph.fi