Uutinen

Arviointikriteeristö yhdenmukaistuu neljässä ammatillisessa perustutkinnossa

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Opiskelijan osaamisen arvioinnin toteutus helpottuu ammatillisissa perustutkinnoissa. Opetushallitus on valmistellut ammatillisiin tutkinnon osiin yhtenäiset arviointikriteerit, jotka otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen neljässä ammatillisessa perustutkinnossa. Arviointikriteeristö on tarkoitus uudistaa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa lähivuosien aikana.
Kuvituskuvassa muusikko tekee nuottimerkintää

Ammatillisten tutkintojen perusteissa määritellään osaaminen, joka tutkinnon suorittaneella tulee olla. Osaaminen kuvataan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimuksina ja osaamisen arviointiin on määrätty arviointikriteerit. Arviointikriteerit ovat vaihdelleet eri tutkinnoissa ja tutkinnon osissa. Uudistuksen myötä kriteerejä yhtenäistetään siten, että arviointikriteeristö on jatkossa samanlainen kaikkien ammatillisten perustutkintojen ammatillisissa tutkinnon osissa. Myös ammattitaitovaatimusten kuvausta kehitettiin ja tutkinnon osan edellyttämä osaaminen esitellään aiempaa konkreettisemmin.

Uudenlainen arviointikriteeristö otetaan käyttöön 1.8.2020 alkaen

  • kaivosalan perustutkinnossa
  • musiikkialan perustutkinnossa
  • sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa
  • tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa.

Uudistuvissa arviointikriteereissä arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuinka itsenäisesti ja yhteistyökykyisesti opiskelija työskentelee ja millaiset ongelmanratkaisutaidot hänellä on. Arviointiasteikko säilyy jatkossakin viisiportaisena.  

Muutoksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden sisältöä ja siten parantaa perusteiden käytettävyyttä. Keväällä 2019 uuden arviointikriteeristön toimivuuden testaukseen osallistui opettajia, työelämän edustajia, opiskelijoita ja muita osaamisen arvioinnin asiantuntijoita. Uudet perusteet annettiin joulukuussa 2019 ja tutkinnon perusteet ovat olleet nähtävillä ePerusteissa tammikuusta 2020 alkaen.

Lähivuosina arviointikriteeristö on tarkoitus uudistaa kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa. Seruraavassa vaiheessa, 1.1.2021, kriteeristö otetaan käytöön 

  • elintarvikealan perustutkinnossa
  • hevostalouden perustutkinnossa
  • luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa
  • puutarha-alan perustutkinnossa.

Lisätietoja

Uudistuneesta arviointikriteeristöstä lisätietoja voi pyytää sähköpostitse yli-insinööri Arto Pekkalalta, arto.pekkala [at] oph.fi.

 

Tutustu uudistuneisiin perusteisiin ePerustepalvelussa