Uutinen

Asuntolatoiminnan laatua kehitetään yhteistyössä

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Hyvinvointi Oppilas- ja opiskelijahuolto Turvallisuus
Vuosittain lähes 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa asuu oppilaitosten tarjoamissa asuntoloissa. Selvitysten perusteella asuntolatoiminnan laadussa on ollut vaihtelua ja toiminnan kehittämiseksi on toivottu opastusta. Toiveeseen on nyt vastattu. Opetushallitus julkaisi 17.9.2020 Laadukas asuntolatoiminta -oppaan. Opas on tarkoitettu hyödynnettäväksi asuntolatoiminnan kehittämistyössä.
Kuvituskuvassa nuoret aikuiset valmistavat ruokaa kodinomaisessa ympäristössä

Asuntolatoiminta on tärkeä osa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta. Moni opiskelija muuttaa opintojensa vuoksi pois kotipaikkakunnaltaan. Lisäksi ammatillisia oppilaitoksia sijaitsee syrjäisillä alueilla, jonne matkat asutuskeskuksista ovat pitkät. Asuntolat mahdollistavat asumisen lähellä oppilaitosta vuosittain lähes 10 000:lle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle.

Laadukkaasti toteutettu asuntolatoiminta mahdollistaa opiskelijoille turvallisen ympäristön asumiseen ja opiskeluun. Tärkeä osa asuntolatoimintaa ovat myös yhteisöllisyyden tunne ja osallisuuden kokeminen. Asuntoloissa asuntolaohjaajat järjestävät ohjattua toimintaa ja tukevat asukkaita tarvittaessa itsenäisen asumisen harjoittelussa.

 

Asuntolatoiminnan laatu vaihtelee

Vuonna 2015 Opetushallitus teki asuntolaselvityksen. Selvitys toi esille sen, että asuntolatoiminnassa on suuria eroja ja toiminnan laatu vaihtelee. Valtakunnallista, kaikille toimijoille yhteistä ohjeistusta pidettiin yhtenä keinona kehittää asuntolatoiminnan laatua.

Laatukysymykset nostettiin aiheeksi vuosittain järjestettävillä asuntolatoiminnan päivillä kesällä 2019. Halukkaat otettiin mukaan laatutiimiin, jonka tavoitteeksi tuli valmistella julkaisu asuntolatoiminnan valtakunnalliseksi ohjeeksi. Koulutuksen järjestäjien edustajien lisäksi laatutiimissä oli mukana Opetushallituksen ja SAKU ry:n edustajat.

 

Laadukas asuntolatoiminta -julkaisu

17.9.2020 Opetushallituksen julkaisema Laadukas asuntolatoiminta -opas tarjoaa tukea asuntolatoiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Oppaassa toimintaa tarkastellaan eri toimijoiden näkökulmista ja opas tarjoaa aiheita yhteisen keskustelun pohjaksi. Asuntolatoiminnan laadun kehittäminen edellyttääkin asuntolaohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muun henkilökunnan ja johdon sitoutumista.

 

Lisätietoja