Uutinen

Avointen oppimateriaalien kirjaston kehitys jatkuu

Oppimateriaali
Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen tuottama palvelu avointen oppimateriaalien jakamiseen ja löytämiseen. Oppimateriaalien valikoima kasvaa jatkuvasti, ja uusia toiminnallisuuksia otetaan käyttöön kevään 2020 aikana.
Ihmishahmo katsoo tietokoneen ruutua, jolla on avoinna Avointen oppimateriaalien kirjaston etusivu.

Kevät ja alkukesä 2020 ovat Avointen oppimateriaalien kirjaston (aoe.fi) jatkuvan kehityksen aikaa. Palvelun avajaisia vietettiin maaliskuussa, ja uusia toiminnallisuuksia saadaan käyttöön tasaisella tahdilla. Uutena ominaisuutena kirjautuneiden käyttäjien on mahdollista muokata palveluun lisäämiään oppimateriaaleja. Kuvailutietoja voi lisätä tai päivittää ja tiedostoja on mahdollista vaihtaa. 

Toukokuun lopulla tulee mahdolliseksi oppimateriaalien arviointi ja kommentoiminen. Kirjautuneet käyttäjät voivat arvioida oppimateriaalien sisältöä ja ulkoasua. Lisäksi käyttäjät voivat kertoa, miten itse hyödynsivät materiaalia, miten materiaalia voisi vielä kehittää ja mitä hyvää materiaalissa erityisesti on. Vertaispalaute ja rakentava kommentointi voivat parhaimmillaan luoda uusia kontakteja ja verkostoja ihmisten välille ja edistää oppimateriaalien yhdessä kehittämistä.

Juhannukseksi Avointen oppimateriaalien kirjastoon saadaan kokoelma-ominaisuus. Kirjautuneet käyttäjät voivat luoda palvelusta löytyvistä tai heidän itse sinne tallentamistaan materiaaleista kokoelmia esimerkiksi tietyn kurssin tai aihepiirin ympärille. Kokoelmat voivat olla joko julkisia ja kaikille palvelun käyttäjille avoimia tai yksityisiä eli omaan käyttöön tarkoitettuja.

Avointen oppimateriaalien kirjaston kehitys ei lopu kesään, vaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia on luvassa jatkossakin. Pysy kuulolla!