Uutinen

Digitutor-malli hyödyntää opiskelijoiden digiosaamisen

Koulutus ja tutkinnot Digitaalisuus Koulutuksen kehittäminen Oppimateriaali
Opetushallituksen rahoittamissa hankkeissa kehitetään ammatilliseen koulutukseen uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja. Yksi rahoitettavista hankkeista on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian koordinoima Työelämä ja teknologia -hanke. Hankkeessa hyödynnetään opiskelijoiden digiosaamista ja heistä koulutetaan digitutoreita oppilaitoksiin ja työpaikoille.
Kuvistuskuvassa kolme henkilöä katsoo tietokoneen näyttöä

Työelämä ja teknologia -hankkeessa on jalkautettu digitutor-mallia, jolla vahvistetaan digitaalisten sovellusten ja laitteiden hyödyntämistä niin oppilaitoksissa, työpaikolla kuin laajemmin yhteiskunnassa. Ilahduttavaa on, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat ovat aktiivisessa roolissa jakamassa digiosaamistaan.  


Digiosaajista tutoreita

Työelämä ja teknologia -hankkeessa digiosaavia ammatillisen koulutuksen opiskelijoita on koulutettu avuksi työpaikkaohjaajille, opettajille sekä toisille opiskelijoille. Digitutorit ovat avustaneet digitaalisten sovellusten ja laitteiden käytössä.

Kevään ja syksyn aikana digitutorien tuki etäopetuksessa ja opintojaan aloittaville on ollut tärkeä. Digitutorit ovat auttaneet digitaalisten palvelujen ja oppimisympäristöjen käytössä. Opettajat ovat saaneet tutoreilta digitukea esimerkiksi tilaisuuksien suoratoistoon.  Tutorit ovat myös kouluttaneet opintojaan aloittavia digipalveluiden ja ohjelmien käytössä. He ovat saattaneet myös vastata some-tutoreina esimerkiksi Snapchatin päivityksistä ja omien alojen Instagram-tilien päivityksistä.

Työpaikalla järjestetyn koulutuksen aikana opiskelijat ovat toimineet yrityksen digitutoreina ja auttaneet työntekijöitä arjen digipulmissa. Hankkeen tiimoilta digitutor-toimintaa on markkinoitu työpaikkaohjaajille ja oppisopimusopiskelijoille. Digitutorit ovat jalkautuneet myös kansalaisten avuksi kirjastoihin, kauppoihin, sairaaloihin ja kansalaisopistoihin.

 

Digitutor-toiminta on luonteva osa opiskelua

Opiskelijat kouluttautuvat digitutor-tehtäviin. Kouluttautuminen voi liittyä ammatillisten perustutkintojen yhteisiin tutkinnon osiin tai soveltuvilta osin ammatillisiin tutkinnon osiin. Hankkeen myötä digitutorina toimimiseen on vakiintumassa tehtävänkuvaus ja tavoitteet työn edellyttämälle osaamiselle. Ne ohjaavat sekä digitutor-koulutusta että opiskelijan arviointia näytöissä.   

 

Hankeissa kehitetään oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja

Digitutor-mallin jalkauttaminen toteutetaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian koordinoimassa Työelämä ja teknologia -hankkeessa. Syksyllä 2019 käynnistynyt hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Gradian lisäksi hankkeessa ovat mukana Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Lapin koulutuskeskus, Oulun seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto, Salon seudun ammattiopisto, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Turun ammatti-instituutti ja Turun kristillinen opisto.  

Opetushallitus tukee Työelämä ja teknologia -hanketta noin 378 000 euron suuruisella valtionavustuksella.

 

Lisätietoja

  • Ammatillisen koulutuksen uudet oppimisympäristöt ja -ratkaisut hankekokonaisuudesta lisätietoja antaa Opetushallituksesta opetusneuvos Minna Taivassalo sähköpostiosoitteessa minna.taivassalo [at] oph.fi 
  • Työelämä ja teknologia -hankkeesta lisätietoja antaa Gradiasta pääkoordinaattori Sari Paunonen sähköpostiosoitteessa sari.paunonen [at] gradia.fi tai puhelimitse 040 341 5820