Uutinen

DigiVET4All-hankkeessa kehitetään parempaa opiskelijakokemusta

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Digitaalisuus Kansainvälistyminen
Digitalisaatiosta ja sen paremmasta hyödyntämisestä myös ammatillisessa opetuksessa on puhuttu jo vuosikausia. Koronapandemian iskettyä keväällä 2020 aihe on kuitenkin ajankohtaisempi kuin hanketta suunniteltaessa kukaan olisi osannut kuvitellakaan.
Kuvassa hankeryhmä

Mukana neljä maata

DigiVET4all on digioppimiseen keskittyvä hanke, jonka tavoitteena on ammatillisia opettajia eri tavoin tukemalla parantaa ja monipuolistaa heidän valmiuksiaan käyttää Moodle-digioppimisalustaa.

”Hankkeessa on meidän lisäksemme mukana kolme muuta oppilaitosta - Tartu Vocational Centre Tartosta, Berufsbildende Schulen Rotenburg Saksasta ja Galway Technical Institute Irlannista. Lisäksi mukana on yrityskumppanin roolissa suomalainen Mediamaisteri Oy”, kansainvälisten asioiden koordinaattori Ville Vierimaa hanketta koordinoivasta Careeriasta kertoo.

Vierimaan mukaan kaikkien hankkeessa mukana olevien oppilaitosten kanssa oli ollut aiempaa yhteistyötä joko hankeyhteistyön puitteissa tai opiskelijaliikkuvuuksissa. Luonnollisesti kaikilla on myös Moodle käytössään, joskin ne olivat sen kanssa osittain eri vaiheissa.

”Siinä missä Suomi ja Viro ovat Moodlen käytössä näistä maista lähinnä toisiaan, on Saksassa omat erityispiirteensä ja Irlanti puolestaan vasta aivan vähän aikaa sitten tehnyt päätöksen Moodlen käyttöön otosta”, Vierimaa toteaa. Saksalaisilla erityispiirteillä hän viittaa esimerkiksi siihen, ettei kaikissa luokissa ole käytössä langatonta verkkoa, eivätkä opiskelijat halua käyttää kännykkäliittymänsä sisältämän datapaketin rajallista datamäärää opiskeluun.

”Toisaalta on hyvin mielenkiintoista nähdä eri maiden kehitysvaiheet ja kuinka niistä päästään eteenpäin.”

Kolme tuotosta

Hankkeen aluksi toteutettiin mukanaolevien oppilaitosten opetushenkilökunnalle suunnattu kysely. Sen kautta saatiin selville, mitkä ovat opettajien mielestä tärkeimpiä ja akuuteimpia kehittämistarpeita Moodlen suhteen.

”Kyselyn kautta selvisi, millainen tieto ja osaaminen auttaisi opettajia hyödyntämään Moodlea nykyistä paremmin”, Vierimaa toteaa ja jatkaa;

”Tällä tavoin luotiin pohjaa hankkeen ehkä tärkeimmälle tuotokselle eli erilaiselle ohje- ja tukimateriaalille, joka auttaisi opetushenkilöstöä asiassa eteenpäin. Näin varmistimme keskittyvämme materiaalissa niihin kaikkein olennaisimpiin, mieltä askarruttavimpiin kysymyksiin”.

Tämä hankkeen osio jaettiin itse asiassa kahteen eri osioon, joista toinen käsitteli Moodlen hyödyntämistä pedagogisena työkaluna ja toinen sen itse järjestelmän teknistä puolta. Kummatkin osiot purettiin vielä kysymysmuotoisiksi alateemoiksi.

Tällaisia alateemoja olivat esimerkiksi se, kuinka huomioida erilaiset oppijat ja oppimistyylit Moodlessa, kuinka tukea ja edistää vuorovaikutusta tai kuinka Moodle voi tukea työpaikalla tapahtuvaa oppimista. ”Jokaisesta alateemasta on vastuussa joku mukanaolevista oppilaitoksista ja näin jaamme parhaita käytäntöjä toistemme kanssa”, Vierimaa sanoo.

Kaikki hyötyvät

Vierimaan mukaan on tärkeää huomata, että hankkeen vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin mukana olevien oppilaitosten opettajien Moodle-valmiuksien parantamiseen, vaikka ne ovatkin keskiössä.  Opettajan työn sujuvoitumisella on nimittäin monia kerrannaisvaikutuksia.

”Kun aiemmin haasteeksi koetut asiat eivät enää ole kynnyskysymyksiä, yhtäältä siirtyminen Moodlen käyttöön ja toisaalta sen aiempaa monipuolisempi käyttö on todennäköisempää, ja siinä samalla myös opiskelijakokemus paranee”, Vierimaa sanoo.

Unohtaa ei sovi myöskään kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja kovaa ydintä.

”On aina mielenkiintoista saada eri maista ja kulttuureista tulevat toimijat saman pöydän ääreen oppimaan toinen toisiltaan”.

Teksti: Marko Jääskeläinen