Uutinen

Eläinkuvanuoteista tukea musiikin etäopetukseen

Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Oppimateriaali Musiikki
Eläinkuvanuottien avulla oppilaat tutustuvat musiikin teorian alkeisiin. Harjoitustehtävät sopivat hyvin itsenäiseen opiskeluun.
Nuottiviivasto ja nuotteja

Etäopetukseen soveltuva Eläinkuvanuotit opettaa musiikin teorian alkeet hauskasti ja havainnollisesti. Oppimateriaalissa tutustutaan C-duuriasteikkoon ja siellä asuviin eläinnuotteihin. Eläinkuvanuottien avulla oppilas opettelee lukemaan ja kirjoittamaan nuotteja. Tämän jälkeen hän voi soittaa materiaaliin kuuluvia valmiita lauluja ja säveltää omia kappaleitaan. 

Teorian lisäksi Eläinkuvanuotit sisältää monipuolisia harjoitustehtäviä, jotka tukevat itsenäistä opiskelua. Materiaali sopii erityisesti varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja alkuopetukseen. 

Eläinkuvanuotit toimii parhaiten Mozilla Firefox -selaimella.