Uutinen

Ennätysmäärä korkeakoulutuksen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakemuksia

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyi 23.4.2020. Euroopan komissio myöhensi hakuaikaa kuukaudella covid-19 -kriisin vuoksi. Vaikka korkeakoulut ympäri Eurooppaa suljettiin, hakemusten työstäminen jatkui menestyksekkäästi ja hakemuksia saapui Opetushallitukseen 34 kappaletta. Hakemusten määrä on suurin koko Erasmus+ -kaudella.
Suunnittelu käynnissä

Vuoden 2020 hakukierros oli viimeinen nykyisellä Erasmus+ -ohjelmakaudella. Aiempi ennätys hakemusten määrässä oli 32 vuodelta 2015. Viime vuonna hakemuksia saatiin vähiten, vain 17 kappaletta, joten nyt hakemusten määrä peräti kaksinkertaistui. Myös haetun rahoituksen määrä 11,6 M€ kasvoi lähes kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

Ilahduttavaa hakukierroksella on korkeakoulujen laaja osallistuminen, sillä hakijoina on yhteensä 22 eri korkeakoulua. Näiden joukossa on lukuisia ensikertalaisia. Ammattikorkeakoulut osallistuvat edelleen yliopistoja aktiivisemmin strategisiin kumppanuushankkeiseen: hakemuksista 22 on ammattikorkeakoulujen ja 12 yliopistojen koordinoimia.

Kokonaiskuva hakemuksista on aiempaa monipuolisempi: 15 hankkeessa on korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten lisäksi mukana myös muita organisaatioita kuten järjestöjä, yrityksiä, julkisorganisaatioita, tutkimuslaitoksia tai säätiöitä. Lisäksi hankkeiden kestossa ja haetun tuen suuruudessa on aiempaa enemmän hajontaa.

Rahoitusta luvassa 8-9 hankkeelle

Vuonna 2020 Erasmus+ ohjelman korkeakoulutuksen strategisiin kumppanuushankkeisiin on käytettävissä rahoitusta kaikkiaan 2,7 M€. Hakukierroksella voidaan rahoittaa noin 8-9 hanketta niiden koosta riippuen.  

Opetushallitus tekee rahoituspäätökset riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien arviointien perusteella. Kunkin hakemuksen arvioi kaksi asiantuntijaa Erasmus+ -ohjelmaoppaassa kuvattujen arviointikriteerien perusteella. Tiedotamme päätöksistä hakijoille heinäkuussa ja hankkeet voivat alkaa 1.9.2020. Hankkeiden kesto on 24-36 kuukautta.

Mitä ovat Erasmus+ strategiset kumppanuushankkeet?

Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet kehittävät korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Ne ovat tarve- ja tavoitelähtöisiä hankkeita, joissa voidaan kehittää innovatiivisia käytäntöjä, materiaaleja sekä työkaluja opetukseen ja oppimiseen. Hankkeissa voidaan myös parantaa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia.