Uutinen

Erasmus+ ammatillisen koulutuksen asiakas- ja kehittämispaneeliin haetaan uusia jäseniä

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluiden asiakas ja -kehittämispaneeliin haetaan uusia jäseniä. Asiakas- ja kehittämispaneelin toiminta tukee ammatillisen koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä Erasmus+ -ohjelmassa. Kuusihenkiseen paneeliin haetaan nyt kolmea uutta jäsentä vuosiksi 2020-2022.

Paneelin jäsenet toimivat Erasmus+ -liikkuvuuden sekä strategisten kumppanuushankkeiden kansallisen hallinnon kehittämisessä apuna siten, että ohjelman säännöt, dokumentit ja erilaiset sähköiset työkalut vastaavat jatkossa entistä paremmin suomalaisten oppilaitosten tarpeita. Seuraavilla kausilla erityisesti uuden Erasmus+ ohjelman (2021-2027) valmistelu ja käynnistäminen on yksi keskeisistä teemoista.

Ryhmää konsultoidaan muun muassa seuraavista aiheista:

  • hyvien käytäntöjen kehittäminen ja jakaminen muille oppilaitoksille (esimerkiksi esitykset koulutuksissa ja tilaisuuksissa)
  • ammatillisen koulutuksen kansainvälisen toiminnan kehittäminen muuttuvissa kansainvälisissä olosuhteissa
  • ohjelman säännöt varsinkin silloin, kun niihin on tulossa muutoksia
  • vuosittain päivitettävä tukimateriaali ja ohjeet
  • Erasmus-ohjelman työkalujen kehittäminen
  • ammatillisen koulutuksen kansalliset muutokset ja niiden vaikutukset kansainväliseen toimintaan

Asiakas- ja kehittämispaneeliin jäseneksi haluavia pyydetään ilmoittautumaan - mukaan toivotaan sekä konkareita että uusia tulokkaita!

Ryhmään valittavat henkilöt voivat olla esimerkiksi koulutuksen järjestäjän tai oppilaitoksen Erasmus+ -koordinaattori tai muuten Erasmus+ kv-toiminnan parissa työskentelevä henkilö, kuten kv-koordinaattori tai -päällikkö, alakohtainen kv-koordinaattori tai kv-tiimin jäsen. Ryhmän jäseniltä toivotaan perehtyneisyyttä sekä Erasmus+ -liikkuvuuden että strategisten kumppanuushankkeiden hallintoon, halukkuutta olla aktiivisesti mukana ohjelmahallinnon kehittämisessä ja mahdollisuutta käyttää tähän hieman työaikaansa.

Ryhmän kokouksiin ja konsultaatioon tullaan käyttämään pääosin Teamsia. Ryhmä kokoontuu kuitenkin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan noin kerran vuodessa.