Uutinen

Erasmus+ ammatillisen strategisissa kumppanuushankkeissa ohjelmakauden viimeinen vuosi houkutteli hakijoita

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Erasmus+ ammatillisen strategisten kumppanuushankkeiden hakuaika päättyi 23.4.2020. Hakuaikaa siirrettiin kuukaudella eteenpäin covid-19 -kriisin puhjettua. Vaikka oppilaitoksia ympäri Eurooppaa suljettiin, hakemusten työstäminen jatkui ahkerasti ja hakemuksia saapui lopulta ennätysmäärä, 37 kpl.
Karttapallo

Ammatillisen koulutuksen E+ strategiset kumppanuushankkeet keskittyvät ammatillisen koulutuksen kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä, mutta yhteistyötä toivotaan myös yli sektorirajojen ja työelämäpartnerit mukaan ottaen. Hakijaorganisaatioiden joukosta valtaosa on ammatillisia oppilaitoksia (23 kpl) ja mukana on tänä vuonna ilahduttavan monta ensimmäistä kertaa strategista kumppanuushanketta hakevaa oppilaitosta. Hankehakemuksista 5 on korkeakouluvetoista ja 4 yhdistyksen, 1 säätiön ja 4 yrityksen koordinoimaa hanketta.

Tukea ammatillisen koulutuksen kansainväliseen kehittämistyöhön haettiin edellisen vuoden tapaan yhteensä noin 8M euroa. Hankkeiden haetut budjetit vaihtelivat hankkeiden suunniteltujen toimintojen laajuuden mukaan 29 000– 436 000 euron välillä. Hanketyypiltään 8 hakemuksista oli hyvien käytäntöjen vaihtohankkeita (exchange of good practices) ja loput 29 innovaatioiden kehittämishankkeita (development of innovation). Innovaation kehittämishankkeiden hakemuksissa haettu budjetti oli keskimäärin 250 000€, kun taas hyvien käytänteiden vaihtamisen hankkeissa haettu budjetti oli keskimäärin alle 100 000€.  Tänä vuonna myönnettävästä budjetista 30 % suunnataan hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääville hankkeille, mikäli laatukriteerit täyttäviä hakemuksia on riittävästi. Tämän vuoden hakukierroksella on jaossa yhteensä noin 2,2 M €, jolla voidaan myöntää rahoitus 13-16 hankkeelle.

Hakukierroksella haluttiin painotta kolmea kansallista teemaa

Suomesta haettaville ammatillisen koulutuksen kumppanuushankkeille oli jälleen tällä hakukierroksella asetettu kansallisia painopisteitä:

  • ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen strateginen kehittäminen
  • työssä tapahtuvan oppimisen käytäntöjen kehittämien sekä
  • opettajien ja työpaikkaohjaajien osaaminen

Näihin teemoihin kytkeytyvät hakemukset voivat saada arvioinnissa lisäpisteitä. Tämän vuoden hakemuksissa painopisteiksi oli valittu erityisesti opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen sekä työssä tapahtuvan oppimisen kehittäminen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot, tasapuoliset mahdollisuudet ammatillisessa koulutuksessa sekä digitaalisten opetusmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto näkyivät myös hankkeen teemoissa vahvasti.

Päätökset tuen saajista tehdään Erasmus+ -ohjelman arviointimenettelyn mukaisesti. Jokaisen hakemuksen arvioi strategisten kumppanuushankkeiden arviointikriteerien mukaisesti kaksi koulutusalan riippumatonta asiantuntijaa. Hankkeiden arviointi ajoittuu touko-kesäkuulle ja lopulliset päätökset rahoitettavista hankkeista saadaan heinäkuussa.

Seuraavaa ohjelmakautta Erasmus+ 2021-2027 valmistellaan tällä hetkellä ja valmistelujen etenemistä voi seurata Opetushallituksen verkkosivuilta.