Uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2020 eurooppalaisen liikkuvuuden tuki myönnetty

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ korkeakoulutukselle
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

Erasmus+ -ohjelman vuoden 2020 hakukierroksen eurooppalaisen liikkuvuuden tuki (KA103) on myönnetty korkeakouluille. 

Eurooppalaisen liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 12 565 660 euroa, mikä on 2,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella. Tuen pienempi myöntö johtuu koronaepidemian aiheuttamista poikkeusoloista ja korkeakoulujen arviosta, että lukuvuonna 2020-21 sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikkuvuutta toteutuu normaalivuotta vähemmän. Tällä perusteella korkeakoulujen arvioitua liikkujamäärää on leikattu kaikilla korkeakouluilla 85 %:iin aiemmasta arviosta, mutta niiden korkeakoulujen osalta, jotka ovat ilmoittaneet peruneensa syyslukukauden 2020 vaihdot, on arvioitu liikkuvuusmäärä leikattu 70 %:iin.

Myönnetyn tuen lisäksi Erasmus+ liikkuvuuden EU-budjetista siirretään reilut 4,1 miljoonaa euroa muihin Erasmus+ -toimintoihin, erityisesti korkeakoulutuksen strategisiin kumppanuushankkeisiin (KA203), joita tullaan vuoden 2020 hakukierroksella rahoittamaan selvästi aiempia vuosia enemmän.

Opiskelijoiden ja henkilöstön Erasmus+ -apurahat kasvavat

Pienemmästä myönnettävästä tukipotista huolimatta opiskelijoiden ja henkilöstön saamat Erasmus+ -apurahat ovat kasvussa johtuen Erasmus+ -ohjelman kasvaneesta budjetista. 

Opiskelijavaihtoon myönnettiin EU-tukea 7 446 740 euroa ja harjoitteluun 1 941 840 euroa. Yhtä toteutettavaa opiskelijavaihtokuukautta kohti tukea myönnettiin 430 euroa ja harjoittelijavaihtokuukautta kohti 580 euroa. Edellisvuonna myönnetyt kuukausituet olivat 50 ja 80 euroa pienemmät. Korkeakoulujen opiskelijoille maksamat apurahat ovat puolestaan opiskelijavaihdon osalta 470 euroa ja 420 euroa kuussa ja harjoittelun osalta 620 euroa ja 570 euroa kuussa kohdemaasta riippuen. Näissä nousua viime vuoteen on 50 – 90 euroa.

Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon tukea myönnettiin yhteensä 1 461 180 euroa. Tukea myönnettiin 865 euroa kutakin vaihtoa kohti, paitsi Pohjois-Suomessa sijaitseville korkeakouluille myönnettiin 950 euroa kutakin vaihtoa kohti. Syynä erisuuruisille myöntösummille ovat kalliimmat matkakustannukset Pohjois-Suomesta moniin vaihtokohteisiin. Henkilöstön apurahoissa korotusta viime vuoteen on 80 euroa per vaihto.

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 1 715 900 euroa. 

Syksyllä osa vaihdoista voi toteutua virtuaalisesti

Komission tuoreen ohjeistuksen mukaan opiskelijalle tai henkilökunnan jäsenelle ei voi maksaa apurahaa ns. virtuaalisia vaihtoja varten. Näin ollen niiden toteuttamiseen ei tässä yhteydessä ole myönnetty erillistä tukea. Korkeakoulu on kuitenkin oikeutettu pitämään OS-tuen myös kokonaan tai osittain virtuaalisista vaihdoista. Opetushallitus kannustaa aloittamaan tulevan syksyn fyysiset vaihtojaksot virtuaalisesti, jos niiden aloittaminen fyysisesti kohdemaassa ei ole poikkeusolojen vuoksi mahdollista suunniteltuna ajankohtana.

Nyt myönnettävän tuen lisäksi korkeakoulujen on mahdollista hakea lisäapurahoja, jos liikkuvuutta toteutuu sopimuskauden aikana nyt myönnettävää enemmän. Lisäksi erityistarpeita omaavien liikkujia varten on mahdollista hakea esteettömyystukea.

Erasmus+ -eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskausi on pidennetty 24 kuukauden pituiseksi ja on 1.6.2020 – 31.5.2022. Tämä tarjoaa korkeakouluille joustavuutta tuen käyttöön tilanteessa, jossa liikkuvuuden toteutuminen on osin epävarmaa.

Teksti: Anni Kallio