Uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2020 globaalin liikkuvuuden tuki myönnetty

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ korkeakoulutukselle
Tyttöjä istuu opiskelemassa yliopistorakennuksen portailla kesällä.

Erasmus+ korkeakoulutukselle -globaalin liikkuvuuden toiminnossa rahoitetaan korkeakoulujen liikkuvuutta Euroopan ulkopuolisten ns. kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa sekä lähtevään että saapuvaan opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- ja henkilökuntaliikkuvuuteen. 

Vuoden 2020 hakukierros päättyi 11.2.2020 ja tukea haettiin yhteensä 9 860 063 €. Tämä on noin kaksi miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin järjestetyllä hakukierroksella. Haettu tuki jakautuu epätasaisesti tukikorien kesken, kuten aiempinakin vuosina. PI Americas -tukikorissa tukea haettiin yli kymmenkertaisesti jaettavissa olevaan summaan nähden, kun taas Western Balkans -tukikorissa tukea jää käyttämättä yli 160 000 euroa. Tällä hakukierroksella suosituimmat kumppanimaat olivat Venäjä, Kanada, USA sekä Etelä-Afrikka.

Rahoitusta jaettiin hieman edellisvuotta enemmän

Globaalin liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 3 713 595 € 24 korkeakoululle ja 4 liikkuvuuskonsortiolle. Myönnetty summa on vain hieman suurempi kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella. Myöntö sisältää 75 332 € ylibuukkausta, jolla tavoitellaan tehokkaampaa tuen käyttöä. Nyt myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 1034 vaihtojaksoa Suomen ja kumppanimaiden välillä (49 vaihtojaksoa enemmän kuin edellisellä hakukierroksella). 

Toisin kuin eurooppalaisen liikkuvuuden kohdalla, globaalissa liikkuvuudessa hakemusten laatu on yhtenä rahoituskriteerinä ja tuen myöntö perustuukin seuraaviin periaatteisiin:
•    hakemukselle suoritettu maakohtainen laatuarviointi
•    tukikorien sisäiset maantieteelliset painotussäännöt 
•    haettujen tukisummien leikkaukset tukikoreissa, joissa haettu summa ylittää tarjolla olevan budjetin

Tukikorikohtaiset sekä korkeakoulu- ja konsortiokohtaiset myöntösummat ylibuukkauksineen löytyvät verkkosivultamme https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulujen-globaali-liikkuvuus-ka107-hakukierrosten-tulokset.

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortioille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 350 euroa per vaihto. 50 % OS-tuesta voi siirtää tarvittaessa vaihtoapurahoihin, lisäksi osa OS-tuesta on mahdollista siirtää kumppanikorkeakoululle. 

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaalin liikkuvuuden sopimuskausi alkaa 1.8.2020 ja kestää korkeakoulujen valinnan mukaan joko 24 tai 36 kuukautta. Määrärahojen käytössä noudatetaan myöhemmin allekirjoitettavia Opetushallituksen ja korkeakoulujen välisiä rahoitussopimuksia. 

Korkeakouluja kannustetaan myös virtuaaliseen yhteistyöhön

Komission tuoreen ohjeistuksen mukaan opiskelijalle tai henkilökunnan jäsenelle ei voi maksaa apurahaa ns. virtuaalisia vaihtoja varten. Näin ollen niiden toteuttamiseen ei tässä yhteydessä ole myönnetty erillistä tukea. Korkeakoulu on kuitenkin oikeutettu pitämään OS-tuen myös kokonaan tai osittain virtuaalisista vaihdoista. Kannustamme aloittamaan fyysiset vaihtojaksot virtuaalisesti, jos niiden aloittaminen fyysisesti kohdemaassa ei ole poikkeusolojen vuoksi mahdollista suunniteltuna ajankohtana.