Uutinen

Erasmus+ -ohjelmaa juhlitaan tänä vuonna pääosin virtuaalisesti

Ohjelmat Erasmus+ Kansainvälistyminen
#ErasmusDays järjestetään tänä vuonna 15.-17.10. Neljättä kertaa järjestettävien päivien aikana juhlitaan Erasmus+ -ohjelmaa lähes 4000 tapahtuman myötä eri puolilla maailmaa ja levitetään tietoa Erasmus+ -ohjelman koulutus-, nuoriso- ja liikuntahankkeiden kokemuksista ja opeista. 
#ErasmusDays tulee taas

Suomessa useat peruskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulut ja muut organisaatiot ovat lähteneet innolla mukaan järjestämään omia ErasmusDays-tapahtumiaan. Tapahtumat vaihtelevat somehaasteista robotiikkatyöpajaan ja valokuvanäyttelyistä videoihin ja verkkovälitteisiin konferensseihin. Onpa joukossa yökoristurnauskin! 

Lähes kaikki Suomen 26 tapahtumaa järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti poikkeustilan aikana kerrytettyjä oppeja hyödyntäen. Suurin osa tapahtumista liittyy organisaatioiden käynnissä oleviin Erasmus+ -hankkeisiin, joiden oppeja jaetaan #ErasmusDays-päivien aikana. Useat oppilaitokset myös esittelevät Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen. 

Osallistua voi monella tapaa

#ErasmusDays on tarkoitettu kansainvälisestä ja eurooppalaisesta yhteistyöstä kiinnostuneille. Kaikki Erasmus+ -ohjelmassa mukana olleet organisaatiot ja henkilöt voivat osallistua ja tavat ovat monet. Voit kertoa kokemuksistasi sosiaalisessa mediassa hashtagilla #ErasmusDays tai järjestää kyseisinä päivinä tapahtuman, joka tavalla tai toisella liittyy Erasmus+ -ohjelmaan.

Järjestettävistä tapahtumista jaetaan tietoa yhteisellä eurooppalaisella erasmusdays.eu -alustalla. Palvelun kautta voit ilmoittaa oman tapahtumasi tai tarkastella, minkälaisia tapahtumia Suomessa tai muualla Euroopassa järjestetään. 

Yli 300 000 suomalaista ohjelmaan osallistujaa

Suomi on ollut mukana Erasmus+ -ohjelmassa ja sitä edeltävissä ohjelmissa vuodesta 1992 lähtien. Yli 300 000 suomalaista on päässyt kehittämään kansainvälistä osaamistaan osallistumalla ohjelman liikkuvuustoimintoihin. Tämän lisäksi monet ovat olleet mukana erilaisissa hankkeissa, joilla on kehitetty opetusta, koulutusta, nuorisotoimintaa ja liikuntamahdollisuuksia kansainvälisessä yhteistyössä. Erasmus+ -ohjelman vaikutus Suomen kansainvälistymiselle onkin Erasmus+ kansallisen toimiston johtajan Mikko Nupposen mukaan merkittävä.

– Ohjelmaan osallistuneet nuoret ovat ohjelman kautta saaneet elämyksiä, kehittäneet kansainvälistä osaamistaan sekä kartuttaneet työelämässä tarvittavia taitoja. Opettajat ovat verkostoituneet ja muun muassa kehittäneet opetusmenetelmiään. Eri alojen ammattilaiset ovat kansainvälisen yhteistyön kautta saaneet uutta osaamista, työkaluja ja kansainvälisiä verkostoja työhönsä. Oppilaitokset ja organisaatiot ovat saaneet ohjelmasta tukea kehittää toimintaansa strategiansa mukaisesti. Kansainvälinen yhteistyö on globaalissa maailmassa tärkeä tapa kehittää toimintaa ja ratkaista haasteita. Kansainvälisyys todellakin kannattaa, kiteyttää Nupponen.

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jolla tuetaan monenlaisia ulkomaanjaksoja, eurooppalaista ja globaalia yhteistyötä sekä vuoropuhelua eri tahojen välillä. Kuluva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Vuonna 2021 alkaa uusi seitsemänvuotinen Erasmus+ -ohjelmakausi, joka on entistä osallistavampi, vihreämpi ja digitaalisempi.