Uutinen

Erasmus+ -ohjelman ylimääräinen rahoitushaku paikkaa koronakriisin jälkiä myös kulttuurisektorilla

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Osana Euroopan komission koronakriisistä toipumista edistäviä toimia Erasmus+ -ohjelmassa järjestetään lokakuussa ylimääräinen hakukierros, joka on avoin koulutus- ja nuorisosektorin toimijoiden lisäksi myös taide- ja kulttuurialan organisaatioille. Rahoitushausta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Hakuaika päättyy 29.10.2020.
Tähden muotoon asettautunut ihmisjoukko nurmikentällä.

Uutista päivitetty 25.9.2020

Rahoitusta voi hakea nuorisoalan, yleissivistävän koulutuksen tai aikuiskoulutuksen nk. strategiselle kumppanuushankkeelle. Haku on avoin myös kulttuuri- ja luovilla aloilla toimiville organisaatioille.

Painopisteenä rahoitushaussa on osaamisen kehittäminen ja osallisuuden edistäminen luovuuden ja taiteiden avulla. Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää työpaikkojen luomista, kestävää kehitystä ja sosiaalista osallisuutta taiteen avulla.

Tarkempina esimerkkeinä hankesisällöistä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa mainittu mm.

  • digitalisaation mahdollisuuksien nopea ja parempi haltuunotto kulttuurin koko tuotantoketjussa ja levityksessä
  • toiminta lahjakkuuksien vaalimiseksi ja yrittäjyyden (myös sosiaalisen yrittäjyyden) edistämiseksi kulttuuri- ja luovilla aloilla
  • sellaiset kulttuuri- ja taidealoiteet (esim. teatteriteokset, näyttelyt, musiikkiesitykset ja keskustelufoorumit), joiden tarkoitus on lisätä tietoisuutta yhteiskunnallisista kysymyksistä ja eurooppalaisista aiheista
  • rajat ylittävä liikkuvuus, joka tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen luovissa tiloissa ja kulttuuriperintökohteissa, mukaan lukien taiteilijaresidenssit non-formaalin ja formaalin koulutuksen ja nuorisotyön aloilla.

Rahoitusta haetaan Erasmus+ -ohjelman kansallisesta toimistosta Opetushallituksesta. Tuen hakemisesta kiinnostuneiden kannattaa perehtyä ohjelmaan ja kumppanuushankkeiden reunaehtoihin Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Hakulomake julkaistaan todennäköisesti syyskuun ensimmäisellä viikolla Erasmus+ -ohjelman hakuportaalissa. 

Nuorison, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen sekä kulttuurin ja luovien alojen yhteinen verkkoneuvontatilaisuus järjestettiin keskiviikkona 9.9. (tapahtuman materiaali ja tallenne löytyvät täältä).