Uutinen

EU kokosi yhteen kulttuurille ja luoville aloille suunnattuja tukitoimiaan koronakriisiin

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Koronavirus Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on koonnut yhteen toimenpiteitä, joilla se tukee koronakriisistä kärsiviä kulttuuria ja luovia aloja. Ne liittyvät pääosin Luova Eurooppa -ohjelmaan, mutta alan toimijoiden voi olla mahdollista hyödyntää myös muita tukitoimia.
EU:n koronatukitoimet kulttuurille ja luoville aloille

Päivitetty 8.7.2020

Luova Eurooppa -ohjelmaa on sopeutettu vastaamaan paremmin kriisiin luomiin haasteisiin ja sen sisällä on avautumassa uusi kiinnostava tuki esittäville taiteille. Music Moves Europe -aloitteen kautta kanavoidaan tukea musiikkialalle. Lisäksi Erasmus+ -ohjelmassa avautuu kiinnostava kulttuuri-, koulutus- ja nuorisosektoreille suunnattu haku. Uusi Creatives Unite -tiedonjakokanava kannustaa alan eurooppalaisten toimijoiden tiedonvaihtoon ja parhaiden käytäntöjen jakoon.

  • Luova Eurooppa tukee 2,5 miljoonalla eurolla esittävän taiteen (teatteri, tanssi, sirkus ja katutaide) rajat ylittävää toimintaa ja levitystä. Parhaillaan on käynnissä tarjouskilpailu, jossa etsitään toteuttaja, joka jakaa tuen edelleen alalle vuoden loppuun mennessä. Kriisin johdosta tukea ohjataan entistä enemmän uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.
  • Musiikkialalle on tulossa jakoon yhteensä 2,5 miljoonaa euroa Music Moves Europe -aloitteen kautta vuonna 2020.
  • Erasmus+ -ohjelman kautta ollaan kanavoimassa jopa 100 miljoonaa euroa kulttuuria ja luovia aloja sekä koulutus- ja nuorisoalaa yhdistäville hankkeille syksyn aikana käynnistyvillä ylimääräisillä hakukierroksilla. Yksi hakukierrosten painopisteistä on ennakkotietojen mukaan koulutuksen ja nuorisotyön yhteydet luovuuteen ja kulttuuriin. Käytännössä hankkeet ovat joko yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen tai nuorisoalan nk. strategisia kumppanuushankkeita. Rahoitus on rajattu 150 000 euroon ja kesto on 12-24 kk (koulutustoimiala) tai 6-24 kk (nuorisoala). Hankkeiden on tarjottava nuorille ja ammattilaisille sellaisia taitoja ja osaamista, jotka tukevat kulttuurisektorin ja luovien alojen toipumista koronakriisistä ja jotka tukevat näiden alojen kehittymistä ja vetovoimaisuutta. Opetushallitus tiedottaa lisää heti, kun hakukierroksista on lisää tietoa. Hankkeiden valmistelutyöhön kannattaa kuitenkin ryhtyä heti, sillä suunnitelmien mukaan hakuaika on jo lokakuussa. Ennakkotiedon mukaan Suomessa voidaan rahoittaa vähintään 25 hanketta.
  • Ohjelman hallinnossa pyritään mahdollisimman suureen joustavuuteen suhteessa rahoitettujen hankkeiden toimintaan. Myös lähes kaikkia kevään 2020 hakuaikoja jatkettiin.
  • 28.5. päättyneen kirjallisuuden käännöstukihaun budjettia kasvatettiin. Tuloksia odotetaan heinäkuussa.
  • Syksyllä käynnistyville vuoden 2020 yhteistyöhankkeille myönnettiin rahoitusta yhteensä 47 miljoonaa euroa, mikä tuo osaltaan kaivattua lisärahoitusta alalle.
  • Toukokuussa lanseerattu Creatives Unite -sivusto tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuden jakaa kriisiin liittyvää tietoa sekä innovatiivisia ratkaisuja.

Lisäksi EU on julkaissut joukon kaikille sektoreille suunnattuja toimia, joita myös kulttuurin ja luovien alojen toimijat voivat hyödyntää. Erilaisten uusien tukimahdollisuuksien kautta halutaan tarjota etenkin kriisistä kärsineille yrityksille mahdollisuuksia pitää toimintaansa yllä.