Uutinen

EU kokosi yhteen kulttuurille ja luoville aloille suunnattuja tukitoimiaan koronakriisiin

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Koronavirus Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on koonnut yhteen toimenpiteitä, joilla se tukee koronakriisistä kärsiviä kulttuuria ja luovia aloja. Ne liittyvät pääosin Luova Eurooppa -ohjelmaan, mutta alan toimijoiden voi olla mahdollista hyödyntää myös muita tukitoimia.
EU:n koronatukitoimet kulttuurille ja luoville aloille

Luova Eurooppa -ohjelmaa on sopeutettu vastaamaan paremmin kriisiin luomiin haasteisiin ja sen sisällä on avautumassa uusi kiinnostava tuki esittäville taiteille. Lisäksi uusi tiedonjakokanava kannustaa alan eurooppalaisten toimijoiden tiedonvaihtoon ja parhaiden käytäntöjen jakoon.

  • Toukokuussa lanseerattu Creatives Unite -sivusto tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuden jakaa kriisiin liittyvää tietoa sekä innovatiivisia ratkaisuja.
  • Ohjelman hallinnossa pyritään mahdollisimman suureen joustavuuteen suhteessa rahoitettujen hankkeiden toimintaa. Myös lähes kaikkia kevään hakuaikoja on jatkettu.
  • Ohjelmassa on avautumassa uusi yhteensä 2 miljoonan euron tuki esittävän taiteen (teatteri, tanssi, sirkus ja katutaide) rajat ylittävälle toiminnalle ja levitykselle. Haulle valitaan ensin toteuttaja, joka jakaa tuen edelleen alalle vuoden loppuun mennessä. Kriisin johdosta tukea ohjataan entistä enemmän uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.
  • Parhaillaan käynnissä olevan ja 28.5. päättyvän kirjallisuuden käännöstukihaun budjettia on kasvatettu.
  • Vuoden 2020 yhteistyöhankkeiden viime syksynä päättyneen haun tulokset on luvattu julkaista toukokuussa. Syksyllä käynnistyville hankkeille myönnetään rahoitusta yhteensä 48,5 miljoonaa euroa, mikä tuo osaltaan kaivattua lisärahoitusta alalle.

Lisäksi EU on julkaissut joukon kaikille sektoreille suunnattuja toimia, joita myös kulttuurin ja luovien alojen toimijat voivat hyödyntää. Erilaisten uusien tukimahdollisuuksien kautta halutaan tarjota etenkin kriisistä kärsineille yrityksille mahdollisuuksia pitää toimintaansa yllä.