Uutinen

Euroopan solidaarisuusjoukot etsii lähtövalmennusten järjestäjää

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Etsimme 1-2 organisaatiota, freelanceria tai muuta toimijaa, joka ovat kiinnostuneita yhteiskehittämään, testaamaan ja järjestämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoispalveluun liittyviä lähtövalmennuksia.
Nuorisotyöntekijät tekevät ryhmätyötä lattialla

EU:n nuoriso-ohjelmien kansallinen toimisto haluaa tehostaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisille kuuluvia valmennuksia. Pyydämme tarjouksia alan toimijoilta vapaaehtoispalveluun liittyvien lähtövalmennusten järjestämisestä. 

Lähtövalmennuksen pilottimalli suunnitellaan yhdessä kansallisen toimiston kanssa

Etsimme 1-2 organisaatiota, freelanceria tai muuta toimijaa, joka ovat kiinnostuneita yhteiskehittämään, testaamaan ja järjestämään vapaaehtoispalveluun liittyviä lähtövalmennuksia. Pilottina toimiva malli suunnitellaan yhdessä kansallisen toimiston kanssa. 

 • pilotoitava lähtövalmennus toteutetaan verkossa
 • valmennuksen kokonaiskesto on 6–8 tuntia (voi olla pilkottuna useammalle päivälle).

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ohjelmaopas määrittelee lähtövalmennuksen sisällöt, joita ovat muun muassa

 • Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaperiaatteiden ja eurooppalaisen arvopohjan tunteminen
 • kulttuurien kohtaamiseen liittyvät teemat
 • yleinen valmistautuminen vapaaehtoisjaksoon ja jaksoon liittyvien oppimistavoitteiden ja odotuksien käsittely
 • vapaaehtoisen oikeuksien ja velvollisuuksien käsittely sekä jaksoon liittyen erilaisten käytännön asioiden selvittäminen. 

Pilottimallin ja valmennusten toteutusaikataulu

 • lähtövalmennuksen pilottimalli suunnitellaan syksyllä 2020 (sisältäen muun muassa tarkemmat sisällölliset teemat ja käytettävät menetelmät)
 • lähtövalmennukset toteutetaan vuosina 2021–2022 (yhteensä 2–4 kertaa vuodessa).

Jätä tarjous viimeistään 7.8.2020

Tarjouksesta tulee käydä ilmi

 • kokemus ja asiantuntijuus liittyen Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ja sen valmennuksiin
 • kokemus verkkopohjaisten koulutusten ja kokousten järjestämisestä
 • suunnittelemanne lähtövalmennuksen kuvaus ja idean esittely. Tarjoukseen on sisällyttävä hahmotelma siitä miten ja millaisin sisällöin ja menetelmin valmennus toteutetaan. Kuvauksesta on hyvä käydä ilmi, miten taataan että valmennukseen voi osallistua nuori taustoista ja erityistarpeista riippumatta 
 • hinta sisältäen erittelyn suunnittelusta. Ohjelma määrittelee valmennuksen hinnan osallistujaa kohden. Vuoden 2020 hinta on 300 €
 • perustelu, miksi juuri te olette paras taho kehittämään ja toteuttamaan lähtövalmennuksen pilottia.

Tarjouksen toimittaminen ja lisätiedot

Jätä tarjouksesi viimeistään perjantaina 7.8.2020 seuraaviin osoitteisiin:

 • jutta.kivimaki@oph.fi
 • annina.kurki@oph.fi

Kysy lisätietoja 3.7.2020 asti:

 • Jutta Kivimäki 0295 338 568
 • Annina Kurki 0295 533 1719