Uutinen

Hae meille EU:n nuoriso-ohjelmien hakemusarvioijaksi

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot
EU:n nuoriso-ohjelmat etsii asiantuntijoita arvioimaan vuoden 2021 alusta hankehakemuksia ja hankkeiden loppuraportteja. Pystyt tekemään arviointityötä suurelta osin itsenäisesti verkossa.
Nuorisotyöntekijät tekevät ryhmätyötä lattialla

Haemme arvioijia ohjelmakaudelle 2021-2027

Haemme asiantuntijoita arvioimaan EU:n nuoriso-ohjelmien

  • hankehakemuksia ja/tai
  • hankkeiden loppuraportteja.

Haun myötä kokoamme Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmakauden 2021–2027 arvioijajoukkoa. Avattu haku koskee kaikkia Erasmus+ nuorisoalan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintoja. Arviointityö alkaa vuonna 2021.

Hakuaika päättyy 7.10.2020.

Yleistietoa ohjelmista

Erasmus+ Youth (Erasmus+ nuorisoalalle) on osa Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan ja urheilun Erasmus+ -ohjelmaa. Se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja tukee nuorisotyötä kehittäviä hankkeita. Ohjelmaosiosta rahoitetaan muun muassa nuorisovaihtoja, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeita, nuorten osallisuushankkeita ja strategisia kumppanuushankkeita.

Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelma kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Ohjelmasta rahoitetaan nuorten vapaaehtoistyötä, solidaarisuusprojekteja sekä nuorten harjoitteluun ja työhön liittyviä hankkeita.

Uuden ohjelmakauden (2021–2027) ohjelmaoppaita ei ole vielä julkaistu. Viittaamme tämän haun yhteydessä pääosin nykyisiin, tämän vuoden lopussa päättyviin sisältöihin ja sääntöihin. Ne muodostavat pohjan myös vuonna 2021 alkavan ohjelmakauden ohjelmasääntöihin ja toimintoihin. Tutustu verkossa vuoden 2020 loppuun voimassa oleviin sisältöihin sekä Erasmus+ nuorisoalan akkreditointiin ja ennakkotietoihin Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkistä.

Erasmus+ Youth

Euroopan solidaarisuusjoukot

Mitä odotamme sinulta?

Hakijana määrittelet itse hakemuksessa asiantuntijuutesi ja toiminnot, joita pystyt arvioimaan.

Toivomme sinulta

  • nuorisoalan erinomaista tuntemusta ja työkokemusta
  • EU:n nuoriso-ohjelmien tuntemusta
  • kykyä itsenäiseen arviointityöhön ja taitoa lukea hakemuksista ja/tai loppuraporteista oleelliset tiedot ja kirjoittaa hakijalle selkeä arviointipalaute
  • kykyä arvioida hankkeiden budjetteja suhteessa hakemuksessa ja/tai loppuraportissa esitettyyn toimintaan
  • riittäviä tietoteknisiä taitoja ja riittävää kielitaitoa (suomi ja englanti, ruotsin taito eduksi).

Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavanlaisista arviointitehtävistä.

Mistä arviointityö koostuu?

Arviointityön aikataulut

EU:n nuoriso-ohjelmissa on useampia hakukierrosta vuosittain. Vuonna 2020 hakemusarviointityö ajoittuu seuraavasti:

  • hakukierros 1: helmi–maaliskuu
  • hakukierros 2: touko–kesäkuu
  • hakukierros 3: loka–marraskuu.

Vuoden 2021 hakukierrosten lukumäärää ja ajoitusta ei ole vielä julkaistu.

Näiden lisäksi Erasmus+ nuorisoalan akkreditoinnissa on jatkuva haku. Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin hakuajat ilmoitetaan myöhemmin. Näiden toimintojen arvioinnin ajankohdista sovitaan valittujen arvioijien kanssa erikseen.

Arviointityö pohjautuu Euroopan komission määrittämiin arviointikriteereihin ja -ohjeisiin.

Hakemusten itsenäinen arviointityö

Arviointi koostuu pisteytyksestä ja kirjallisesta palautteesta. Arviointia tehdään itsenäisesti verkossa Euroopan komission tätä varten rakentamassa tietokannassa.

Kysymme hyvissä ajoin arvioijan mahdollisuudesta osallistua hakukierroskohtaiseen tai muuhun arviointityöhön. Ilmoitamme myös arviointiin liittyvät aikataulut ja prosessin vaiheet ennen arviointityön aloittamista. Ilmoitettujen määräaikojen rajoissa arvioija voi rakentaa oman aikataulun verkkotyöskentelylleen.

Hakemusten lopullisen arvioinnin valmistelu

Pääsääntöisesti samaa hakemusta arvioi itsenäisesti 2 arvioijaa. Kun molempien arviointi on valmis, he päättävät yhdessä hakemukselle annettavat pisteet ja muotoilevat yhteisen palautteen.

Hakemusten arviointikokous

Arvioijat osallistuvat hakukierroksen yhteydessä arviointikokoukseen, joka järjestetään tilanteen niin salliessa Opetushallituksen tiloissa Helsingissä tai verkossa. Kokouksessa esitellään kaikki valmistuneet hankearvioinnit ja tehdään esitykset erillistä valintakomiteaa varten.

Loppuraporttien arviointityö

Loppuraportteja arvioi vain 1 arvioija. Hakemusten tapaan loppuraportit toimitetaan arvioijalle työstettäväksi erilliseen tietokantaan, jonne hän valmistelee raportin pisteet ja kirjallisen palautteen.  

Loppuraportteja saapuu arvioitavaksi pitkin vuotta. Loppuraportteja arvioitaessa noudatetaan sen ohjelmakauden (2014–2020 tai 2021–2027) sääntöjä, jolloin hanke on rahoitettu.

Arvioinnista maksettava palkkio

Arvioijille maksetaan arvioinnista palkkio. Lisäksi matkakulut koulutuksiin ja arviointikokouksiin korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Olemme määritelleet jokaisen tukimuodon hakemuksille ja loppuraporteille laskennallisen työmäärän, jonka perusteella maksamme palkkion. 

Verkkokokouksiin liittyvistä laitteista ja ohjelmistoista (muun muassa Microsoft Teams) arvioija vastaa itse.

Järjestämme arvioijille koulutusta

Ennen arviointityön aloittamista koulutamme valitut arvioijat. Jos sinut valitaan arvioijaksi, sitoudut osallistumaan koulutukseen tilanteen salliessa Opetushallituksen tiloissa Helsingissä tai verkossa. Matkakulusi korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

Hakeminen ja valintamenettely

Täytä hakemuksesi verkossa viimeistään keskiviikkona 7.10.2020.

Ilmoitamme päätöksestä kaikille hakijoille 12.10.2020 alkavan viikon aikana.

Huomaathan, että hakiessasi sitoudut osallistumaan koulutukseen, jonka ajankohdasta sovitaan myöhemmin.

Lisätiedot

ohjelma-asiantuntija Aarne Toivonen
aarne.toivonen(at)oph.fi
0295 338 594