Uutinen

Hae pitkäjänteiseen kansainväliseen yhteistyöhön akkreditoitumalla Erasmus-ohjelmassa

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Erasmus+ -ohjelman ensi vuonna alkavalla uudella ohjelmakaudella siirrytään liikkuvuuden yksittäisistä hankehauista edunsaajan akkreditointiin. Liikkuvuuksiin myönnetään tukea jatkossa pääsääntöisesti akkreditoiduille edunsaajille, ja yksittäinen hankehaku on rajoitettua.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Liikkuvuuden akkreditointi on edunsaajalle merkittävä uudistus myös, koska liikkuvuus sisältää uudella ohjelmakaudella sekä opettaja- että oppilasliikkuvuuden.

Oppilasliikkuvuutta ei enää haeta kansainvälisillä strategisilla kumppanuushankkeilla, vaan jokainen taho hakee omalla hakemuksella omasta maastaan. Edes oppilasliikkuvuuden kumppaneita ei enää tarvitse hakuvaiheessa tietää, sillä edunsaajat etsivät ne rahoituksen varmistuttua. Etsimistyötä helpottaa se, että rahoitusta voi tarvittaessa käyttää myös valmisteleviin vierailuihin.

Akkreditoidulle taholle liikkuvuuksien rahoitus on varma koko ohjelmakauden ajaksi. Tämä helpottaa opetussuunnitelman toteuttamisen kehittämistä pysyvällä kansainvälisellä toiminnalla.

Akkreditoidut tahot voivat hakea rahoitusta kerran vuodessa, jolloin he ilmoittavat sekä opettaja- että oppilasliikkuvuusmäärät seuraavalle vuodelle. Vaikka rahoitus perustuu liikkuvuusmäärin, niin toiminnan tavoitteet ovat toiminnassa tärkeintä.

Mitä akkreditointi tarkoittaa?

Akkreditointi tarkoittaa Opetushallituksen antamaa muodollista tunnustusta siitä, että koulu tai päiväkoti hoitaa akkreditoinnin laajuuteen kuuluvia tehtäviä asianmukaisella tavalla.

Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen on ohjelman kriteereihin perustuva menettelytapa. Sen avulla kansainvälisen toiminnan pätevyys ja yhteistyökyky sekä kouluissa että päiväkodeissa voidaan todeta kansainvälisellä tasolla luotettavasti.

Akkreditointi

  • viestii toiminnan pätevyydestä, uskottavuudesta ja luetettavuudesta
  • helpottaa partnereiden löytämistä
  • täyttää komission vaatimukset toiminnan pätevyydestä, jolloin jatkuva rahoitus mahdollistuu.

Kansainvälinen toiminta on laatuvarmistettua, sillä

  • koulun ja päiväkodin yhteistyön laatuun voidaan luottaa kansainvälisesti eli akkreditoinnilla edistetään koulujen ja päiväkotien kansainvälistä toimintaa
  • osallistujat voivat luottaa akkreditoidun koulun tai päiväkodin tuottaman palvelun laatuun.

Akkreditointipäätös

Akkreditointihakemus arvioidaan arviointikriteereillä, jotka ovat kaikissa Erasmus-ohjelmaan osallistuvissa maissa samat. Hakemukset arvioidaan sisällöllisesti, laadullisesti ja toimeenpanon näkökulmasta. Hakijat saavat päätöksessään pistemäärän ja sanallisen arviointipalautteen tiedokseen.

Miten osallistua Erasmus+ -ohjelmaan

Lue lisää

Ensimmäinen akkreditointihaku päättyy 29.10.2020 klo 13 Suomen aikaa.