Uutinen

Hankepäivä kokoaa kehittämistyöstä kiinnostuneet

Koulutus ja tutkinnot Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Oppimateriaali Tasa-arvo ja osallisuus
Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Osana kolmivuotista (2020 – 2022) ohjelmaa Opetushallitus toteuttaa 26.10.2020 hankepäivän, jossa esitellään ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita ja kehittämisohjelmaa.
Kuvituskuvassa puutöissä käytettäviä sylintereitä

Ammatillisessa koulutuksessa tehtyjen uudistusten myötä huomiota on kohdistettu koulutuksen laatukysymyksiin. Vuonna 2019 ammatillista koulutusta varten laadittiin laatustrategia ja hallitusohjelmassa nostettiin esille koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen, oppimiserojen kaventaminen sekä koulutuksen laadun kehittäminen.

Vuoden alussa käynnistynyt ja kolme vuotta kestävä Oikeus osata -kehittämisohjelma pureutuukin ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Kehittämisohjelmaan on suunnattu noin 270 miljoonaa euroa, joilla monipuolisesti tuetaan

  • oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista
  • hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • toimintakulttuurin uudistamista
  • toimintaympäristön muutoksiin vastaamista.

 

Hankepäivä 26.10.2020

Opetushallitus toteuttaa Oikeus osata -kehittämisohjelmaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Opetushallitus muun muassa rahoittaa ja ohjaa hanketoimintaa. Erilaiset hankepäivät ovat yksi keino käydä laatukeskustelua ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä tekevien kanssa. 26.10.2020 järjestettävässä tilaisuudessa esitellään ajankohtaisia kuulumisia ammatillisen koulutuksen kansallisista ja koulutuksen järjestäjäkohtaisista kehittämishankkeista.  

Hankepäivä toteutetaan verkossa. Maksuttomaan tilaisuuteen on käynnissä ilmoittautuminen 20.10.2020 asti.


Lisätietoa