Uutinen

Hankepäivässä kuultiin hankkeiden korona-ajan kuulumisia

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Viime viikkoina digi- ja kansainvälistymishankkeissa on tuettu kollegoja etäopetuksen järjestämisessä sekä peruttu vaihtoon lähtevien matkoja. Kokemuksia poikkeusoloissa toimimisesta kuultiin Itä-Savosta, Oulusta ja Seinäjoelta 20.4.2020 Opetushallituksen järjestämässä hankepäivässä, joka ensimmäistä kertaa toteutettiin Teams-kokouspalvelulla.
Kuvituskuvassa karttapallo ja opiskelijat

Työpaikoilla ja myös oppilaitoksissa on koronavirustilanteen vahdittamana tehty suuria digiloikkia. Etäopetukseen siirtyminen on lisännyt kiinnostusta digihankkeissa tuotetuihin toimintamalleihin ja materiaaleihin. Kuvaillessaan tilannetta SAMIEdussa laatu- ja hankepäällikkö Jonna Kokkonen totesi, että poikkeusoloissa digiosaamisen merkitys on ymmärretty ja digiosaajille onkin työyhteisössä ollut kysyntää.  

Valtioiden rajojen sulkeutumiset ja matkustamisen mahdottomuus ovat nopeasti muuttaneet toimintaympäristöä Globaaliin toimijuuteen valmentaminen -hankekokonaisuudessa. Samaan aikaan kun hankkeen puitteissa suunniteltuja matkoja tai tapahtumia on peruttu ja siirretty myöhemmin toteutettavaksi, on myös mietitty uudenlaisia toimintatapoja. Sekä hankepäällikkönä OSAOssa toimivan Niko Finnilän että Sedussa kansainvälisten asioiden suunnittelijana toimivan Terhi Haapalan puheenvuoroista nousi esille tilanteen haasteellisuus. Tässä vaiheessa ei tiedetä, milloin koronarajoitukset poistuvat ja millaisessa maailmassa silloin elämme.

Poikkeusolojen vaikutus hankkeiden hallinointiin

Opetusneuvos Marjatta Säisä totesi puheenvuorossaan, että poikkeusolot vaikuttavat valtionavustusrahoituksella toteutettavien hankkeiden hallinnointiin. Tilanteen vuoksi hankkeiden toteuttamiseen myönnetään jatkoaikaa, hakuaikoja on jatkettu ja joitakin osin hakuja myös siirretään toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Monella hankkeella on edessä toiminnan uudelleen suunnittelua.   

Teamsin avulla toteutettuun hankepäivään osallistui yli 170 kuulijaa. Vaikka yhteydenpito tapahtuu juuri nyt etäyhteyksin, kiteytti Terhi Haapa ilmapiiriä hanketoiminnassa: ”Tärkeää on, että yhteistyökumppaneiden kanssa pidetään yhteyttä – ehkä tiiviimminkin kuin aikaisemmin.”

Lisätietoja

Opetusneuvos Marjatta Säisä, marjatta.saisa(at)oph.fi