Uutinen

Harjoittelu Venäjällä tarjosi ihania kokemuksia ja ennakkoluulojen kohtaamista

Ohjelmat Euroguidance
Venäjälle suuntautuva opiskelijaliikkuvuus on laskenut dramaattisesti viime vuosina. Mari Ikonen lähti ottamaan selvää laskun syistä paikan päälle.
Pietarin talousyliopisto
Mari Ikonen selvitti opiskelijaliikkuvuuden laskua ja kartutti osaamistaan harjoittelussaan Pietarissa.

Toimin kolmen kuukauden ajan EDUFI-harjoittelijana Venäjällä keväällä 2020. Puolet ajasta työskentelin Pietarissa ja toisen puolen koronapandemian vuoksi etänä Suomessa. Harjoittelupaikkanani toimi paikallinen talousyliopisto. Työtehtävänäni toteutin selvityksen siitä, mistä Venäjälle suuntautuvan opiskelijaliikkuvuuden lasku voisi johtua ja miten paikallisten korkeakoulujen houkuttelevuutta voitaisiin lisätä. Selvitykseni koostui opiskelijakyselystä sekä kirjallisista ja suullisista asiantuntijahaastatteluista. Tutkimukseen osallistui 30 suomalaista opiskelijaa sekä 15 korkeakoulujen, työelämän ja julkishallinnon suomalaista ja venäläistä edustajaa. Selvitys julkaistaan myöhemmin vuoden 2020 aikana. 

Ennakkoluulojen kohtaamista

Venäjän valitseminen harjoittelukohteeksi ei ollut minulle missään vaiheessa itsestäänselvyys. Olin käynyt muutaman kerran aiemmin maassa, puhuin hieman kieltä ja tunsin pari henkilöä ennestään Pietarista, mutta jostain syystä vierastin kuitenkin lähtöajatusta. Samansuuntaisesti tuntuu ajattelevan moni muukin, sillä Venäjälle suuntautuva opiskelijaliikkuvuus on laskenut erityisen paljon viime vuosien aikana. Laskua on ollut jopa 43 % vuosina 2016–2018.

Jälkikäteen en voisi olla kuitenkaan tyytyväisempi päätökseeni valita juuri Venäjä harjoittelukohteeksi, sillä moni ennakko-oletukseni itänaapuriamme kohtaan muuttui. Samaa kertoo tekemäni selvitys: Venäjän vaihto- tai harjoittelujakso tarjoaa monelle unohtumattomia kokemuksia, kunhan vain sinne uskaltaudutaan lähteä.

Pärjäänkö minä Venäjällä?

Pohdin paljon ennen lähtöä, miten selviäisin Venäjällä, koska en osannut kovin hyvin paikallista kieltä. Tämä kuitenkin osoittautui turhaksi huoleksi, koska kokemukseni mukaan suurkaupungeissa nuori ja hyvin koulutettu väestö puhuu usein englantia. Työkieleni yliopistolla oli englanti ja suurin osa kollegoistani kommunikoi erittäin sujuvasti vierailla kielillä. Toisinaan jouduin tilanteisiin, jossa venäjän osaamisesta olisi ollut suuri etu, mutta tällöin sain halutessani yliopiston kansainvälisyyskoordinaattoreilta tai ”student buddyltä” apua. 

Mari Ikonen Pietarissa
Mari Ikonen vieraili harjoittelunsa aikana myös Moskovassa.

Toisaalta harjoittelu tarjosi myös mahtavan tilaisuuden palautella mieleen venäjän taitojani.  On ollut hienoa huomata, että kielitaitoni on kehittynyt, kun olen sitä aktiivisesti mahdollisimman monissa arkipäivän tilanteissa käyttänyt. Ajatuksen kielimuurista jakaa selvitykseni mukaan moni muukin.

Haastateltavieni mukaan Venäjälle suuntautuvan liikkuvuuden esteitä ovat englanninkielisen opetustarjonnan määrä ja tarve osata venäjän kieltä arkisissa tilanteissa. Vaikka laajemman englanninkielisen opetustarjonnan lisäämiseksi olisi varmaankin vielä tehtävä töitä, löytyy naapuristamme kuitenkin myös paljon laadukkaita, vieraskielisiä opintokokonaisuuksia.

Myös englanninkielisiä harjoittelupaikkoja löytyy. Suuri osa selvitykseeni osallistuneista opiskelijoista toi kuitenkin ilmi, että kielitaidon kehittäminen oli suurimpia motivaatiotekijöitä lähteä itänaapuriin vaihtoon tai harjoitteluun. Kielitaidon parantaminen nähtiin hyödyllisenä työelämää varten.

Tapakulttuuri, lämminhenkiset ihmiset ja miljoonakaupungin kulttuuritarjonta yllättivät

Yksi mielenkiintoisimmista ja mieleenpainuvimmista asioista harjoittelussani oli paikallisiin ihmisiin ja tapakulttuuriin tutustuminen. Venäläinen vieraanvaraisuus tuli ilmi heti ensimmäisenä työpäivänäni, kun minut otettiin erittäin lämpimästi vastaan työpaikalla. Oli ihana huomata, että niin monet kiinnostuivat suomalaisesta lisäyksestä työyhteisöön. Parasta antia työviikkoihin toi myös ehdottomasti lukuisat perinteiset juhlat. Esimerkiksi naistenpäivän juhlinta ylitti odotukseni: kaikki työpaikkamme naiset saivat lahjoja tai kukkia, ja juhlistamista jatkettiin kuohuvan ja leivonnaisten parissa.

Töiden ohella myös vapaa-aika tarjosi paljon uusia elämyksiä, sillä Pietarin ruoka- ja kulttuuritarjonta on todella suurta. Miljoonakaupungissa eläminen ja sen lukuisista harrastusmahdollisuuksista nauttiminen oli ainutkertaista. Pietari ja muu Venäjä tarjosi niin paljon mielenkiintoisia museoita, arkkitehtuuria ja muita kulttuurikohteita, ettei läheskään kaikkea kiinnostavaa ehtinyt nähdä.  

Kysyin selvitystäni tehdessä haastateltaviltani, mitkä ovat suurimpia estäviä tekijöitä opiskelijaliikkuvuudessa Venäjälle. Vastauksissa näkyi, kuinka negatiivissävytteinen uutisointi ja ennakkoluulot paikallisesta arvomaailmasta ja elintasosta estävät lähtöhaluja. Tämä on sääli, sillä moni jää tällöin paitsi kaikesta mielenkiintoisesta, mitä naapurimaallamme olisi tarjota. 

Etätyöskentelyä ja arvokkaita kokemuksia

Koronapandemia mullisti harjoitteluni loppupuoliskon, kun hyppäsin lyhyellä varoitusajalla Suomeen menevään junaan ja jatkoin työskentelyä kotoa käsin. Venäjältä lähtö oli pettymys, sillä kaikki suunnittelemani matkat ja seikkailut jäivät tekemättä. Kaikesta huolimatta olin onnekas, että kaikki työni oli helposti siirrettävissä etänä tehtäväksi ja pystyin jatkamaan työskentelyä. Vaikka koin, että paikan päällä Venäjällä työskentely saattoi kehittää etenkin kulttuuriosaamistani enemmän, etäharjoittelu mahdollisti kuitenkin kielitaitoni kehittymisen, työskentelinhän edelleen englanniksi.

Näin harjoittelun loputtua olen erittäin iloinen, että valitsin juuri Venäjän harjoittelukohteeksi. Venäjä-kuvani on muuttunut monilta osin täysin päälaelleen. Tajuan vasta nyt, kuinka kiehtova kulttuuri, miljoonakaupunki ja maa löytyykään vain todella lyhyen junamatkan päässä. Myös paikalliset yllättivät aidolla sydämellisyydellään ja vieraanvaraisuudellaan. Ihmettelenkin, miksi Venäjä ei ole tämän suositumpi opiskelijaliikkuvuuden kohde, sillä siinä yhdistyvät mielenkiintoinen ja erilainen kulttuuri ja maantieteellinen läheisyys.

Uskon, että kokemuksistani Venäjällä on hyötyä vastaisuudessakin. Vaativat harjoittelun tehtävät kehittivät alakohtaisia taitojani. Lisäksi loin merkityksellisiä verkostoja ja koin oppivani jotain olennaista paikallisesta kielestä ja kulttuurista. Karttuneesta kulttuuriosaamistani ja verkostoistani voi olla hyötyä tulevissa töissä, sillä Suomi tulee varmasti vastaisuudessakin tekemään kulttuurillista ja elinkeinoelämän yhteistyötä naapurimaa Venäjän kanssa. Kuten yksi haastateltavistani kiteytti, laskeva opiskelijaliikkuvuus naapurimaahamme saattaa aiheuttaa lisääntyvää kysyntää ammattilaisista, jotka tuntevat venäläisiä tapoja ja kieltä. Toivottavasti pääsenkin pian hyödyntämään Venäjällä kerryttämääni osaamistani.

Lähteet: 

  • Tilastoja korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista 2018 
  • Selvitys suomalaisten opiskelijaliikkuvuuden lisäämisestä Venäjälle (ei vielä julkaistu)

Teksti ja kuvat: Mari Ikonen