Uutinen

Henkilökuvassa #kvosaaja: Kansainvälistyminen avartaa – ja pudottaa maan pinnalle

Kokemuksia Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Panu Päivärinta, Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivangin nuorisotyön päällikkö, on #kvosaaja-juttusarjamme kolmas vieras.

Kuusamolaisen Päivärinnan tie #kvosaajaksi alkoi jo kouluvuosina, kun hän päätyi nuorisojärjestön kautta kulttuurivaihtoon Saksaan. Kiinnostus vieraita kieliä ja kulttuureita kohtaan oli herännyt jo aiemmin rock and roll -harrastuksen parissa, mutta viimeistään nuorisovaihto sysäsi hänet kohti kansainvälistä uraa.
Mies järvellä veneessä pelastusliivit päällä ja mela kädessä.
Panu Päivärinta

Nuorisovaihdosta sysäys kansainvälisen nuorisotyön opintoihin ja töihin

Nuorisovaihtoa seurasivat HUMAK:in kansainvälisen nuorisotyön opinnot, jotka veivät niin Erasmus-vaihtoon Saksan Bremeniin ja Afrikkaan kuin projektiopintojen pariin nuorisokeskus Oivankiin. Myöhemmin, vuonna 2006, Päivärinta päätyi Oivankiin töihin kansainvälisten asioiden koordinaattoriksi, ja sillä tiellä hän on edelleen.

Päivärinta muistelee ensimmäistä kansainvälistä kokemustaan lämmöllä. Nuorisovaihdossa ryhmäydyttiin, soitettiin ja tanssittiin sekä järjestettiin työpajoja ja tapahtumia yhdessä muiden nuorten kanssa. Kokemus oli ennen kaikkea yhteisöllinen. Takataskuun jäi myös monenlaista oppia, josta osa konkretisoitui vasta myöhemmin työelämässä.

”Nuorisovaihdosta jäi itselle päällimmäisenä mieleen vieraassa ympäristössä selviämisen kokemus ja itsetuntemuksen kasvaminen. Projektitaitojen kehittymisen näki vasta myöhemmin ensimmäisten omien projektien parissa.” 

Oivangissa hän vastaa nuorisotyön päällikkönä keskuksen nuorisotyöstä sekä kansainvälisen nuorisotyön suunnittelusta ja kehittämisestä, mutta on mukana myös käytännön nuorisotyössä. Koska Päivärinta on ollut aktiivinen kansainvälistyjä niin harrastusten, opintojen kuin työnkin puolesta, hän on saanut seurata aitiopaikalta, miten nuorisotyön kansainvälinen toiminta on muuttunut vuosi vuodelta monipuolisemmaksi.

Ystäviä ja kollegoita ympäri maailmaa

Päivärinta kertoo tapaamistaan kouluttajista, joiden ohjaamia tuokioita hän muistelee edelleen, sekä Oivangissa vierailleista nuorisotyöntekijöistä, joista on tullut kollegoiden lisäksi myös perhetuttuja.

”Tällä alalla on isolla sydämellä töitä tekeviä ihmisiä, joiden kanssa yhdessä parannetaan maailmaa. Samaa olen kuullut nuorilta, jotka ovat osallistuneet kansainväliseen toimintaan, että kyllä siitä muistijälkiä jää.”

Verkostot ja ystävyyssuhteet ovat Päivärinnalle tärkeitä niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti. 

”Olen onnekas, kun saan elää elämää, jossa minulla on ilahduttava määrä kontakteja ja hyviä kaveruuksia ympäri maailmaa. Emme ole päivittäin yhteyksissä, mutta kun tavataan, juttu jatkuu siitä mihin se on jäänyt. Ihmisiin tutustuminen on tuonut ymmärrystä maailmasta. Se on näyttänyt, miten erilaista elämä voi eri puolilla maailmaa olla.”

Suomi-kuvan luomista ja suomalaisen nuorisotyön tunnetuksi tekemistä

Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Oivanki on valtakunnallinen opetus- ja kulttuuriministeriön tukema ja valvoma nuorisokeskus, jossa järjestetään erilaisia nuorisoleirejä, Nuotta-valmennusta, suomalaisia ja kansainvälisiä leirikouluja, nuorisovaihtoja, koulutuksia, opintovierailuja ja seminaareja. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään paitsi Euroopan maiden myös Venäjän Karjalan ja Kiinan kanssa. 

Kiina-yhteistyö alkoi hahmottua vuonna 2016, jolloin Oivanki oli mukana järjestämässä AuroraXplorerin, Visit Finlandin ja paikallisten toimijoiden kanssa kiinalaisille tutustumismatkaa Suomeen. Erilaisten ohjelmakonseptien testaamisen ja alun pitkää pinnaa vaatineen kehittelytyön jälkeen Oivangissa toteutui seuraavien vuosien aikana useita leirikouluja, joita järjestettiin myös yhdessä koulujen kanssa.

Paikalla oli isoja leirijärjestäjiä eri puolilta maailmaa – ja yksi pieni Oivanki Suomesta viemässä nuorisokeskustyötä maailmalle.

”2017 matkustimme yhdessä AuroraXplorerin porukan, suurlähetystön ja muutaman muun toimijan kanssa Kiinaan China Camp Education Alliancen järjestämään leirikoulukonferenssiin. Pääsimme luomaan Suomi-kuvaa ja kertomaan suomalaisesta nuorisotyöstä, opetuksesta ja leirikoulutoiminnasta. Paikalla oli isoja leirijärjestäjiä eri puolilta maailmaa – ja yksi pieni Oivanki Suomesta viemässä nuorisokeskustyötä maailmalle.”

Kiinalaiset ovat Päivärinnan mukaan hyvin kiinnostuneita suomalaisesta osaamisesta, pedagogiikasta ja koulujärjestelmästä, mutta jatkossa tavoitteena on kehittää kansainvälistä yhteistyötä siihen suuntaan, että se mahdollistaisi vielä paremmin suomalaisten ja kansainvälisten vieraiden kohtaamista ja oppimista.

Kansainvälinen toiminta on antanut työlle merkityksen

Päivärinnan mukaan kansainväliseen toimintaan osallistuminen antaa valtavasti niin nuorille kuin nuorten parissa toimiville.

”Nuorille kansainvälinen toiminta antaa elämyksellisiä oppimiskokemuksia, kasvua ihmisenä, tietojen ja taitojen kehittymistä. Kaikki vaikutukset eivät näy heti, vaan osa saattaa realisoitua vasta myöhemmin opintojen tai työn parissa.”

Päivärinnalle itselleen kansainvälisyys on antanut uralle suunnan ja työlle merkityksen.

”Kansainvälinen yhteistyö on vahvistanut näkemystä, että haluan tehdä pedagogista työtä ja parantaa maailmaa yhdessä kansainvälisten verkostojeni kanssa.”

 

Kirjoitta Arna Grym

Henkilökuvassa #kvosaaja -artikkelisarjassa esittelemme nuorisoalalla ja EU:n nuoriso-ohjelmien parissa toimivia kansainvälisiä osaajia ja heidän ajatuksiaan kansainvälisyydestä.