Uutinen

Holokaustin opetuksen tueksi nyt materiaaleja

Opettajat ja kasvattajat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Aikuiskoulutus Hyvinvointi Kulttuurinen moninaisuus Opettajat ja kasvattajat Tasa-arvo ja osallisuus Elämänkatsomustieto Historia Uskonto Yhteiskuntaoppi Yleissivistävä koulutus
Holokausti oli ihmisoikeusrikos, jonka toteuttamiseen, hyväksymiseen tai sivustakatsomiseen osallistui koko Eurooppa. Sen opiskelemiseen ja muistamiseen on panostettava, jotta vastaavaa ihmisoikeusrikosta ei enää koskaan tapahtuisi. Opetushallitus on koonnut holokaustin opetukseen perehdyttäviä materiaaleja, joiden avulla opettajat ja kasvattajat voivat syventää omaa ymmärrystään holokaustista ja ammentaa niistä omaan opetukseensa.
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa

Holokaustin opetus tarjoaa oppijoille tietoa tapahtumasta, joka oli perustavanlaatuisella tavalla ihmiskunnan arvojen vastainen. Se antaa heille myös mahdollisuuden ymmärtää kansanmurhaan johtaneita mekanismeja ja prosesseja sekä niitä valintoja, joita tekemällä ihmiset edesauttoivat tai jarruttivat vainojen ja murhien toteutumista tai osoittivat hyväksyvänsä ne.

Opetushallituksen Holokaustin opetus -sivustolla opettajat, kasvattajat ja muut opetusalan ammattilaiset pääsevät kartuttamaan omaa tietämystään holokaustista ja voivat hyödyntää erilaisia materiaaleja oman opetuksensa tukena. Sivustolta löytyy erilaisia artikkeleita antisemitismistä, keskeisten käsitteiden avauksia, museoiden ja järjestöjen materiaaleja, dioja opettajille sekä erilaisten tapahtumien viettämiseen liittyviä ehdotuksia. Lisäksi Holokaustin opetus -sivusto avaa, miksi holokaustia ei saa unohtaa, miksi sen käsittely on yhä tänä päivänäkin keskeistä kouluissa sekä mitä holokaustin kieltämisen ja vääristelyn ehkäisemiseksi voidaan tehdä. 

Jatkuvasti päivittyvän sivuston perustana on IHRA:n (International Holocaust Remembrance Alliance) julkaisu Suosituksia holokaustin opetukseen. IHRA:n julkaisun tarkoituksena on tarjota opetusalan ammattilaisille ja opetushenkilöstölle pohja, jonka avulla he voivat muun muassa kehittää holokaustiin liittyviä tietojaan, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta. Julkaisu sisältää suosituksia siitä, mitä, miksi ja miten holokaustista tulisi opettaa.