Uutinen

Islannissa pureuduttiin osallisuuden kysymyksiin

Ohjelmat Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Rahoitus
Helmikuun lopussa noin 100 pohjoismaista nuorisoalan ammattilaista kerääntyi Islannin Keflavikiin pohjoismaisen osallisuuden ja osallistumisen tematiikan ympärille. Seminaariin osallistui Suomesta 20 EU:n nuoriso-ohjelmien viitekehyksessä toimivaa tahoa ja neljä kansallisen toimiston työntekijää.
Joukko seminaariosallistujia yhteiskuvassa
Nordic Thematic Seminarin osallistujat yhteiskuvassa

Keflavikin seminaarissa pureuduttiin aiheeseen involvement, jonka voisi suomeksi kääntää osallisuus tai osallistuminen. Osallistumista tarkasteltiin sekä rahoitettujen hankkeiden että laajemman yhteiskunnallisen osallistumisen näkökulmasta luennoilla, keskusteluissa ja työpajoissa. Kaikilla seminaariin osallistuneilla oli käynnissä hanke, jonka toteuttamiseen sai uusia ideoita ja potkua käytänteiden jakamisen ja vertaisoppimisen kautta.

Pohjoismainen yhteistyö on monin tavoin mielekästä ja järkeenkäypää; kun rakenteet ovat samanlaiset, hyviä käytäntöjä on helppo siirtää. Pohjoismailla on yhteinen arvopohja ja monien asioiden suhteen varsin samanlaiset tarpeet. Esimerkiksi nuorisotyön ammatillisuus, laaja maaseutu ja kunnallisten palveluiden rooli yhdistävät meitä. Kun lähtökohdat ovat yhteiset, on asioita helppoa tarkastella syvällisemmin ja jopa kehittää uutta.

Vaikka seminaarissa hanketoimijat olivat keskiössä, tarjosi se myös EU:n nuoriso-ohjelmien kansallisten toimistojen työntekijöille mahdollisuuden verkostoitua ja suunnitella tulevaa yhteistyötä. Seminaarin aikana tehdyt havainnot kannustavat miettimään, miten pohjoismaisen yhteistyön syntymistä voisi edesauttaa ja tukea yhä vahvemmin. Tilausta voisi olla eri teemaisten verkostojen rakentamiselle ja strategiselle nuorisotyön palveluiden ja laadun yhteiskehittämiselle.  

Pohjoismaisten kansallisten toimistojen välinen yhteistyö on hakenut muotoaan pitkään. Vuosien varrelle on mahtunut monenlaista, muun muassa yhteisiä arviointiseminaareja. Tämänkertainen tiettyyn teemaan keskittyvä seminaari oli toinen laatuaan. Nyt tuntuu, että temaattinen seminaari on toimiva yhteistyön muoto, koska se parantaa yhtäältä rahoitettujen hankkeiden laatua, mutta toisaalta ulottuu myös hankemaailman ulkopuolella tehtävään nuorisotyöhön. Yksi osallistujista kuvailikin päänsä olevan niin täynnä kotiin vietäviä ideoita, ettei tiedä, mistä päin alkaisi niitä purkaa.

Suomen kansallisen toimiston henkilökunta lupaa palata tämän aiheen äärelle yhdessä muiden pohjoismaiden kollegoiden kanssa. Pysy kanavalla!