Uutinen

Kohti uutta Erasmus+ -ohjelmakautta varhaiskasvatuksessa ja yleissivistävässä koulutuksessa

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Nykyinen Erasmus+ -ohjelman 7-vuotinen ohjelmakausi päättyy tämän vuoden lopulla. Vuoden 2021 alusta alkaa uusi ohjelmakausi, joka jatkuu vuoden 2027 loppuun. Yleissivistävälle koulutukselle on luvassa uudella ohjelmakaudella sekä lisääntyvää oppilasliikkuvuutta, mahdollisuuksia pitkäjänteisempään ja suunnitellumpaan toimintaan että runsaampaa rahoitusta. Ensimmäisiä askelia kohti uutta ohjelmakautta otetaan jo syksyllä 2020, kun oppilaitokset voivat ensimmäistä kertaa hakea liikkuvuustoiminnalleen ns. akkreditointia, joka mahdollistaa säännöllisen vuosittaisen liikkuvuuden.
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

Tavoitteena tasa-arvoisempi, vihreämpi ja virtuaalisempi Erasmus+

Keväällä 2018 Euroopan komissio julkisti esityksensä uudeksi ohjelmaksi 2021-2027, jonka perusajatuksena on jatkuvuus. Ohjelman rakenne säilyykin samanlaisena kuin nykyään, jakautuen kolmeen avaintoimeen: oppimiseen liittyvä liikkuvuus (KA1), yhteistyöhankkeet (KA2) ja politiikan uudistamisen tuki (KA3).


Samaan aikaan tuodaan ohjelmaan mukaan uusia painotuksia, erityisesti liittyen tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen ja kestävään matkustamiseen, eli vihreään kansainvälistymiseen Eurooppalaisten arvojen edistäminen nousee tässä ajassa yhä keskeisempään rooliin, samoin kuin virtuaalisen yhteistyön entistä parempi hyödyntäminen ulkomaanjaksoilla ja yhteistyöhankkeissa.


Euroopan komissio on esittänyt kaksinkertaista budjettia nykyiseen Erasmus+ -ohjelmaan verrattuna, eli 30 miljardia euroa. Valmistelutyö ja ohjelmaneuvottelut ovat käynnissä kesän 2020 yli. Tämän hetken tavoitteena on, että kaikki olisi valmista vuoden 2021 hakukierrosta varten ensi vuoden alussa.


Uutena toimintona koulujen oppilasliikkuvuus


Uusi ohjelmakausi mahdollistaa yleissivistävässä koulutuksessa laajempia mahdollisuuksia oppilasliikkuvuuteen. Oppilasliikkuvuuden rahoitusta on tarkoitus merkittävästi lisätä. Tämä vahvistaa pidempien vaihtojaksojen roolia peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyystoiminnoissa, kasvattaa yksilöliikkuvuuksien määrää ja korostaa esimerkiksi ohjauksen ja opintojen hyväksilukemisen tärkeyttä. Samalla säilytetään yhä oppilaiden mahdollisuudet ryhmäliikkuvuuksiin. Myös varhaiskasvatuksen yhteistyömahdollisuuksia tuetaan jatkossakin. Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuusjaksot sekä opettajien täydennyskoulutusjaksot jatkuvat kuten ennenkin.


Sekä opettaja- että oppilasliikkuvuudelle haetaan rahoitusta uudella ohjelmakaudella samalla kertaa, yhdellä hakemuksella KA1-toiminnossa kerran vuodessa. Tämä helpottaa hallintoa ja mahdollistaa paremman suunnittelun ja toimintojen kytkemisen toisiinsa.


Mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön akkreditoinnin avulla


Liikkuvuustoiminnoissa (KA1) tarjotaan jatkossa kouluille, varhaiskasvatuksen toimijoille ja muille tahoille mahdollisuus siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallisempaa, monivuotista ja strategisempaa kansainvälisyystoimintaa. Tämä tapahtuu hakemalla omalle organisaatiolle tai kunnalle ns. Erasmus+ akkreditointia.


Akkreditointihakemus perustuu selkeään strategiaan siitä, miten oppilas- ja henkilökuntaliikkuvuus nivotaan organisaation kehittämistyöhön sekä opetussuunnitelmiin. Akkreditointihakemukseen sisällytettävät linjaukset, linkitykset oppilaitoksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmiin sekä konkreettiset liikkuvuussuunnitelmat arvioidaan sekä sisällöllisesti, laadullisesti että toimeenpanon näkökulmasta.


Akkreditointihaku tulee olemaan auki kerran vuodessa ja akkreditointi myönnetään aina organisaatiolle ohjelmakauden loppuun asti.  Akkreditoinnin saaneen organisaation on mahdollistaa hakea rahoitusta vuosittain huomattavasti kevennetyllä menettelyllä.


Koulujen lisäksi joukko kouluja tai ylläpitäjät voivat muodostaa konsortioita ja myös hakea akkreditointia. Tietyissä tapauksissa on jopa toivottavaa tehdä akkreditointihakemuksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti esim. kunta- tai kaupunkitasolla.


Akkreditoinnista muodostuu varmaan pitkällä aikavälillä liikkuvuustoiminnon (KA1) pääasiallinen osallistumistapa, mutta sen rinnalla säilytetään myös hankemuotoinen osallistuminen ohjelmaan. Hankehaut tullaan julkistamaan tuttuun tapaan kerran vuodessa ja niihin osallistuminen on kaikille toimijoille avointa. Hankemuotoiselle toiminnalle varataan tietty osuus kokonaisbudjetista, jotta myös esimerkiksi uudet toimijat voivat lyhytjänteisemmin kokeilla Erasmus+ -ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.


Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että nykyinen koronavirusepidemia vaikuttaisi uuden ohjelmakauden aloitukseen. Tiedotamme uuden ohjelmakauden valmistelujen etenemisestä ja julkaisemme tietoa uudenlaisesta akkreditointihausta verkkosivullamme heti, kun EU-komissio julkaisee haun alkaneeksi.