Uutinen

Kokemustarina: Kansainvälinen yhteistyö terveydenhoitoalalla kehittää ohjaamistaitoja

Kokemuksia Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Hyvinvointi Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Terveys- ja hyvinvointialat
Tampereen ammattikorkeakoulussa käynnistyi ”DigiNurse: ICT Supported Self-Management of Patients” -niminen Erasmus+ strateginen kumppanuushanke vuonna 2017. Terveysalaan liittyvässä hankkeessa tavoitteena on ollut mm. kehittää potilaan itsehoidon ohjaamista sekä sairaanhoitajaopiskelijoiden digitaalisia taitoja.
Opiskelijoita, kuvituskuva.

Diginurse-hankkeen projektipäällikkönä toimiva Raija Kokko sai kipinän hakea Erasmus+ -rahoitusta hankkeelle ollessaan kansainvälisessä opettajavaihdossa Isossa-Britanniassa. Hänen mielestään opettajavaihto on tehokas tapa luoda kontakteja yhteistä hanketta varten. Raija muistelee hakemuksen laatimista kohtuullisen työläänä vaiheena ja hän suositteleekin varaamaan sille tarpeeksi työaikaa. 

Hakemuksen laatiminen on ollut kuitenkin myös antoisaa. ”Siinä oppii, ja joutuu ajattelemaan!”, hän kuvailee. ”Jo hakuvaiheessa kannattaa varmistaa, että tiimissä on mukana monipuolista osaamista ja roolit ovat selvät”, Raija vinkkaa. TAMK:n hankehakemus sai Raijan iloksi myöntävän päätöksen, ja monipuolinen toiminta päästiin aloittamaan syksyllä 2017.

Diginurse-hankkeessa sairaanhoidon opiskelijat pääsevät tekemään hoitosuunnitelmia yhteistyössä toisen maan opiskelijan kanssa. Jokaisella maalla on hankkeessa oma painotus: esimerkiksi Sloveniassa keskitytään painonhallintaan, kun taas TAMK tuo mukaan diabetesosaamista.

Opiskelijat ovat kertoneet, että Diginurse-hanke on auttanut heitä jäsentämään, miten potilasta voi ohjata itsehoidossa. Suullisen palautteen lisäksi opiskelijoiden oppimiskokemuksia on kartoitettu kyselyllä.

Hankkeen avulla rakennetaan digitaalisen oppimisen mallia, joka voidaan integroida mukaan opetussuunnitelmaan. 

”Ehkä siitä voi tulla jopa kaikille avoin työkalu”, Raija visioi.  Joka tapauksessa kansainvälisen yhteistyön hedelmät jäävät elämään myös tuleville opiskelijasukupolville. 

Kasvokkainen kohtaaminen on tärkeää

Pitkä kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä on opettanut Raijalle paljon. 

”Tärkeää on hyväksyä se, että ihmiset ovat erilaisia”, hän sanoo. Kulttuuriset erot voivat yllättää kansainvälisyyden konkarinkin ja toisaalta esimerkiksi erilaiset loma-ajat eri maissa voivat tuoda haasteita hankkeen hallinnointiin. 

Raija painottaa kasvokkaisten kohtaamisten tärkeyttä. ”Tapaamisissa meillä on hauskaa”, hän kehuu. Tapaamisia ei hänen mukaansa kannata aikatauluttaa täyteen, vaan ohjelmaan on mahduttava myös aikaa keskustelulle ja ihmisten kohtaamiselle.