Tiedote

Korkeakouluihin ennätysmäärä hakijoita

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki kevään toisessa yhteishaussa 151 700 hakijaa. Korkeakoulupaikkaa on tänä vuonna voinut hakea kahdessa erillisessä yhteishaussa, joissa hakijoita on yhteensä ollut 167 000. Hakijoiden määrä on ollut poikkeuksellisen korkea: viime keväänä hakijoita oli yhteensä saman verran kuin pelkästään toisessa yhteishaussa tänä vuonna. Haettava oli 46 600 aloituspaikkaa korkeakoulujen syksyllä alkavassa suomen- ja ruotsinkielisessä koulutuksessa. Opiskelijavalinnat pyritään toteuttamaan suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamalla aikataululla.
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

Korkeakoulujen kevään yhteishaku päättyi keskiviikkona 1.4. Hakijoista 46 % haki pelkästään ammattikorkeakouluun, 39 % pelkästään yliopistoon ja 15 % molempiin. Määrällisesti eniten hakijoita pyrkii terveys- ja hyvinvointialoille, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteisiin sekä tekniikan aloille. 

Suurin osa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näihin koulutuksiin oli 136 400 hakijaa. Aloituspaikoista 65 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville, joita tämän kevään hakijoista oli 76 %. Lisäksi tarjolla on noin 7300 aloituspaikkaa yliopistojen maisterikoulutuksissa ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa; niitä ei ensikertalaiskiintiö koske.

Alojen välillä on suuria eroja kilpailussa aloituspaikoista 

Yliopistoissa kovin kilpailu aloituspaikoista on lääketieteissä (9,8 hakijaa/aloituspaikka), palvelualoilla (8,5 hakijaa/aloituspaikka) ja yhteiskunnallisilla aloilla (8,4 hakijaa/aloituspaikka). Ammattikorkeakouluissa suhteellisesti vaikeinta on päästä opiskelemaan suuhygienisti- ja hammasteknikkokoulutukseen (16,5 hakijaa/aloituspaikka), luonnontieteiden alalle (9,9 hakijaa/aloituspaikka) sekä terveys- ja hyvinvointialoille (5,7 hakijaa/aloituspaikka). 

Vähiten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin on tekniikan aloilla sekä ammattikorkeakouluissa (3,0) että yliopistoissa (3,4).

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5, koko yhteishaun viimeistään 8.7.

Tänä keväänä tulee voimaan uudistus, jonka mukaan todistusvalinnasta tulee pääväylä korkeakouluun. Yliopistoon voi päästä ylioppilastutkinnon arvosanoilla ja ammattikorkeakouluun joko ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon arvosanoilla. Todistusvalinnalla valittavien osuus vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 51–60 % hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat 25 % ja 100 % välillä.

Myös valintakoe säilyy edelleen merkittävänä valintatapana. 

Toistaiseksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut valmistautuvat toteuttamaan kevään 2020 opiskelijavalinnat suunnitellusti opetus- ja kulttuuriministeriön aiemmin vahvistaman aikataulun mukaisesti. Mikäli opiskelijavalintojen ja valintakokeiden toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa vaarantuu, voidaan opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa päätöstä yhteishaun aikataulusta muuttaa korkeakoulujen, Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisen valmistelun pohjalta. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Tämän hetkisen tiedon mukaan todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5. Koko yhteishaun tulokset valmistuvat viimeistään 8.7. 

Lisätiedot

  • Erityisasiantuntija Merja Väistö, merja.vaisto[at]oph.fi,  p.029 533 1386
  • Suunnittelija Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen[at]oph.fi, p. 029 533 1397

(Päivitetty 3.4; hakijamääriä tarkennettiin ingressissä)