Uutinen

Korkeakoulujen arvio: syyslukukauden opiskelijavaihtojen määrä jää kauas normaalista

Ajankohtaista Korkeakoulutus Koronavirus Kansainvälistyminen
Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijavaihdot jatkuvat syyslukukaudella 2020, mutta koronatilanne on pudottanut sekä Suomeen tulevien että Suomesta lähtevien vaihto-opiskelijoiden määrät kauas normaalitilanteesta. Korkeakoulujen arvioiden mukaan Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrä jää vain neljäsosaan viimesyksyisestä. Suomeen tulevien vaihto-opiskelijoiden yhteismäärä on sekin aiempaa selvästi pienempi, mutta joissakin korkeakouluissa tulijoiden määrä on jopa noussut.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Opetushallitus keräsi elokuun lopussa suomalaisilta korkeakouluilta arvioita syyslukukaudella 2020 toteutuvasta kansainvälisestä opiskelijaliikkuvuudesta. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikista 38:sta korkeakoulusta.

Graafi: Syksyllä 2020 toteutuvan opiskelijaliikkuvuuden määrä suhteessa viime vuoteen. Lähtevien opiskelijoiden vaihtojen määrä jää neljäsosaan viimevuotisesta, tulijoiden on siitä 36 %.

Suomeen on korkeakoulujen arvioiden mukaan tulossa reilut 2300 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa, mikä on noin 36 % vuosi sitten tulleiden määrästä. Suomesta vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä näyttäisi jäävän vain neljäsosaan viime syksyn luvuista: lähtijöitä on nyt noin 900. Lähtijöiden määrä saattaa kutistua tätäkin enemmän, sillä muualla Euroopassa lukukaudet alkavat myöhemmin syksyllä ja suunniteltuja vaihtoja saattaa vielä peruuntua, mikäli koronatilanne kohdemaissa huononee.

Tämän syksyn opiskelijaliikkuvuus on hyvin Eurooppa-painotteista, sillä valtaosa sekä lähtevästä että saapuvasta opiskelijaliikkuvuudesta toteutetaan Euroopan maiden kanssa. Kumppaneiden joukossa on myös Venäjä sekä Aasian maita, joista esille nousevat erityisesti Japani, Kiina ja Korea. 

11 korkeakoulua on peruuttanut opiskelijavaihdot kokonaan

Korkeakoulujen välillä on suuria eroja siinä, paljonko opiskelijaliikkuvuutta tänä syksynä toteutuu suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen. Enimmillään Suomesta lähteviä opiskelijoita on reilut 50 % viime syksynä lähteneiden määrästä. On myös korkeakouluja, jossa opiskelijaliikkuvuutta ei toteudu lainkaan, sillä kaikkiaan 11 korkeakoulua on koronatilanteen vuoksi peruuttanut vaihdot kokonaan sekä lähtevien että tulevien opiskelijoiden osalta. Joissakin näistä korkeakouluista on kuitenkin tehty poikkeuksia sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka suorittavat kaksoistutkintoa tai joille ulkomaanjakso on pakollinen osa tutkintoa. 

Korkeakouluihin tulevien vaihto-opiskelijoiden määrä jää kokonaisuudessaan selvästi viimesyksyistä pienemmäksi, vaikka toisaalta tulijoiden määrää voi pitää yllättävänkin suurena: joissakin korkeakouluissa tulijoita on miltei saman verran tai jopa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suomalaiset korkeakoulut ovat siis onnistuneet luomaan edellytyksiä opiskelijoiden vastaanottamiselle koronasta huolimatta. Täältä on jopa pyydetty vaihto-opiskelijoille lisäpaikkoja, kun muihin maihin sovittuja vaihtoja on jouduttu perumaan. 

Korkeakoulujen ilmoitusten mukaan myöhempään ajankohtaan siirtyneiden ja kokonaan peruuntuneiden opiskelijavaihtojen määrä on suuri. Lähes 2200:n suomalaisen ja 2700:n Suomeen tulossa olleen ulkomaalaisen opiskelijan vaihto siirtyi tai peruuntui. Vaihtoja on siirretty kevätlukukaudelle 2021 tai seuraavalle lukuvuodelle, mutta osalla opiskelijoista vaihto voi jäädä kokonaan väliin, mikäli lähteminen ei enää opintojen myöhäisemmässä vaiheessa onnistu.

Suomeen tulevat opiskelijat opiskelevat osin etänä, osin lähiopetuksessa

Korkeakoulusektorilla opiskelijavaihdot ovat yleensä pitkäkestoisia: ulkomailla ollaan yhdestä lukukaudesta kokonaiseen lukuvuoteen. Esimerkiksi Erasmus+ -opiskelijavaihtojen keskimääräinen pituus on 5 kuukautta. Kohdemaahan mennään siis joksikin aikaa asumaan, jolloin koronatilanteesta johtuvien matkustus- ja karanteenimääräysten noudattaminen on helpompaa kuin lyhyemmällä jaksolla. 

Suomalaiset korkeakoulut ovat huomioineet koronatilannetta tekemällä erityisjärjestelyjä Suomeen tulleiden vaihto-opiskelijoiden kohdalla. Opiskelijat ohjeistetaan tarpeen mukaan olemaan kahden viikon karanteenissa maahan tultuaan. Orientaatio-ohjelmia on tarvittaessa järjestetty etäyhteyksien kautta. Syyslukukauden opinnot suoritetaan korkeakoulusta riippuen osittain etänä, mutta myös lähiopetusta kampuksilla on tarkoitus järjestää. 

Suomesta lähtevien opiskelijoiden vaihdoissa noudatetaan vastaanottavien maiden viranomaisten ohjeistuksia mm. matkustuksen ja karanteenin osalta. Opetusjärjestelyistä vastaavat vastaanottavat korkeakoulut.

Virtuaaliliikkuvuus jää vielä vähäiseksi

Kun fyysinen vaihto kohdemaassa ei koronaepidemian vuoksi ole mahdollista, on rinnalle tullut mahdollisuus virtuaaliseen vaihtoon eli vaihto-opintojen suorittamiseen etäyhteyden kautta omasta kotimaasta käsin. Vaihto-opinnot voidaan suorittaa kokonaan virtuaalisesti tai ns. blended-vaihtoina, joista osa tehdään virtuaalisesti ja osa fyysisesti paikan päällä kohdemaassa. 

Graafi: Syyslukukauden 2020 opiskelijaliikkuvuus korkeakouluissa. Suomesta lähtevien opiskelijoiden vaihdoista peruuntui 68 %, tulijoiden 51 %.

Kyselyn perusteella virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus jää vielä tänä syksynä suhteellisen vähäiseksi ja koskee vain muutamaa sataa opiskelijaa. Valtaosassa korkeakouluja ei virtuaalisia vaihtoja ole suunnitteilla lainkaan, sillä lähtevistä virtuaalivaihto-opiskelijoista kertoi 14 ja tulevista 10 korkeakoulua.

Syiksi virtuaalivaihtojen vähäisyydelle korkeakoulut mainitsevat sen, että aikaa niiden valmisteluun on ollut niukasti ja virtuaalivaihtojen konsepti ei ole opiskelijoille vielä tuttu. Joissakin korkeakouluissa virtuaalivaihtoja on kuitenkin päätetty pilotoida ja tarjota niitä ulkomaisten kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille. Pitemmällä tähtäimellä virtuaaliliikkuvuudessa nähdään paljon potentiaalia kansainvälisyysosaamisen hankkimisen monipuolistajana.

Kevätlukukauden 2021 vaihdoista päätetään myöhemmin

Korkeakouluissa valmistellaan kevätlukukauden 2021 opiskelijavaihtoja syksyn aikana. Ainoastaan yksi korkeakoulu ilmoittaa peruuttaneensa vaihdot kevätlukukauden osalta. Kyselyn perusteella myös ne korkeakoulut, jotka ovat peruuttaneet syyslukukauden vaihtoja, toivovat pääsevänsä niitä jälleen tulevana keväänä toteuttamaan. Korkeakouluissa varaudutaan kuitenkin siihen, että peruutuksia ja siirtoja voidaan koronatilanteen muuttuessa vielä joutua tekemään. Moni korkeakouluista kertoo, että päätöksiä kevään osalta tehdään myöhemmin syksyllä.