Uutinen

Koronaviruksen vaikutukset korkeakoulujen opiskelijaliikkuvuuteen

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Nordplus Korkeakoulutus Koronavirus Kansainvälistyminen
Koronapandemian vaikutuksesta noin kolmannes suomalaisten korkeakoulujen vaihdossa olleista opiskelijoista jäi keväällä 2020 kohdemaahan jatkamaan opintojaan. Syksyllä 2020 fyysisiä opiskelijavaihtoja toteutuu normaalia vähemmän, mutta ainakin puolet korkeakouluista aikoo korvata osan niistä virtuaalisella liikkuvuudella.
Opiskelua tietokoneen äärellä

Opetushallitus on kerännyt kevään ja alkukesän 2020 aikana korkeakouluista tilannekuvaa opiskelijavaihdosta ja kansainvälisistä opiskelijoista Suomessa. Lähes kaikki korkeakoulut (13 yliopistoa, 23 ammattikorkeakoulua) tuottivat tietoa tilannekuvaa varten. 

Monen suomalaisopiskelijan keskeytynyt vaihtojakso jatkui keväällä virtuaalisesti

Korkeakouluilta saatujen tietojen perusteella koronavirusepidemia vaikutti keväällä 2020 Suomesta lähteviin opiskelijavaihtoihin seuraavasti (kokonaismäärä 4176 lähtevää opiskelijaa):

Koronaviruksen vaikutukset kevään 2019 korkeakoulujen lähtevään opiskelijaliikkuvuuteen

Korkeakoulujen välillä on nähtävissä suurta vaihtelua sen osalta, kuinka suuri osa ulkomailla vaihtojaksolla olleista opiskelijoista palasi takaisin Suomeen.  Enimmillään palanneita oli 85 %, kun taas joissain korkeakouluissa niiden opiskelijoiden osuus, joiden tiedetään palanneen, oli vain reilut 20 %. Takaisin Suomeen on palannut varmuudella keskimäärin 53 % korkeakoulujen vaihdossa olevista opiskelijoista. Jotkin korkeakoulut suosittivat opiskelijoille paluuta, mutta lopullinen palaamispäätös jätettiin opiskelijoille.  

Korkeakoulujen arvioiden perusteella päätöstä jäädä vaihtokohteeseen selittivät ainakin kohdemaan Suomea paremmaksi koettu turvallisuustilanne epidemian osalta sekä taloudelliset seikat (esimerkiksi vuokra vaihtokohteessa oli jo maksettu koko kevätlukukaudeksi tai kotimaassa ei ollut asuntoa odottamassa).

Koronapandemiasta johtuvista vaihtojen keskeytymisistä huolimatta hyvin moni suomalaisopiskelija on pystynyt suorittamaan vaihto-opintonsa loppuun etäopintojärjestelyjen ansiosta joko kohdemaassa tai palattuaan Suomeen.

Vähintään 30 % saapuvista vaihto-opiskelijoista jatkoi keväällä opintojaan Suomessa

Korkeakouluilta saatujen tietojen perusteella koronavirusepidemia vaikutti keväällä 2020 Suomeen saapuviin opiskelijavaihtoihin seuraavasti (kokonaismäärä 4917 saapuvaa opiskelijaa): 

Koronaviruksen vaikutukset saapuvaan korkeakoululiikkuvuuteen keväällä 2019

Kaikki suomalaiset korkeakoulut siirtyivät maaliskuun puolivälissä nopeasti etäopetukseen. Etäopintoja tarjottiin myös niille Suomeen saapuneille vaihto-opiskelijoille, jotka palasivat kotimaihinsa.  

Virtuaalinen liikkuvuus nähdään mahdollisuutena, mutta se ei lyhyellä aikavälillä korvaa laajasti fyysistä liikkuvuutta

Opetushallituksen saamien tietojen mukaan lähes 1/3 suomalaisista korkeakouluista (11 korkeakoulua: 3 yliopistoa ja 8 ammattikorkeakoulua) on perunut sekä lähtevän että saapuvan opiskelijaliikkuvuuden syyslukukauden 2020 osalta johtuen koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta eri maissa. 25 korkeakoulua (10 yliopistoa, 15 ammattikorkeakoulua) ilmoittaa kuitenkin aikovansa toteuttaa opiskelijaliikkuvuutta syksyllä, jos olosuhteet sen sallivat. Lähes kaikki korkeakoulut arvioivat, että lukuvuoden 2020─2021 opiskelijaliikkuvuus tulee jäämään määrällisesti normaalitasoa alhaisemmaksi.

Keskeiset liikkuvuuden rahoitusohjelmat, kuten Erasmus+, Nordplus ja FIRST+, suosittelevat vaihtojen toteuttamista kokonaan tai osittain virtuaalisina, jos fyysinen liikkuvuus ei poikkeusolojen vuoksi ole mahdollista syksyllä 2020. 

15 korkeakoulua 36:sta ilmoittaa aikovansa korvata fyysisiä opiskelijavaihtoja virtuaalisella liikkuvuudella tulevana syksynä silloin, kun fyysinen liikkuvuus ei ole mahdollista. Kaksi korkeakoulua kertoo, ettei niillä ole lainkaan suunnitelmia toteuttaa virtuaalista liikkuvuutta. 17 korkeakoulua ilmoittaa tekevänsä päätökset virtuaalisen liikkuvuuden osalta myöhemmin.

Vaikuttaa siltä, että vaikka korkeakouluilla on selvästi halua tukea virtuaalisia liikkuvuusjärjestelyjä ja vaikka siirtyminen verkko-opetukseen tapahtui onnistuneesti kevätlukukaudella 2020, tulee syyslukukausi liian nopeasti, jotta sitä varten ehdittäisiin valmistautua laajamittaiseen virtuaaliseen opiskelijaliikkuvuuteen. Suomalaiset korkeakoulut arvioivat, että lukuvuonna 2020─2021 vain noin 5 % Suomesta lähtevästä Erasmus+ -opiskelijavaihdosta tulisi toteutumaan virtuaalisesti.

Koronaviruksen vaikutukset opiskelijavaihtoihin syksyllä 2020